Siirry sisältöön
Tietopankki

Kansalaisuus

Uusi yksilöllisyys

Urbaanissa yhteisössä yksilölliset identiteetit ovat väistämättä egoistisia, laskelmoivia ja välinpitämättömiä. Syynä on väen paljouden ja …

Ajaton hiljainen tieto

Kaikki tietomme ja osaamisemme perustuu hiljaiselle tiedolle. Ihminen kykenee käsittelemään tietoa rajallisesti. Tietoinen tiedonkäsittely vaatii …

Kiinnittyminen politiikkaan

Herbert Hyman toi poliittisen sosialisaation käsitteen politiikan tutkimukseen vuonna 1959. Poliittinen sosialisaatio on arvojen, asenteiden, …

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi

Sosiaaliseksi pääomaksi kutsutulla ilmiöllä on mitä ilmeisimmin merkittäviä vaikutuksia hyvinvoinnin kehittymiseen ja jakautumiseen. Ilmiön eri …

Yhteisöllisyyden paluu

Yhteisöllisyys on ja pysyy Antti Hautamäki on yksi kuudesta Gaudeamuksen kustantaman Yhteisöllisyyden paluu -kokoelman kirjoittajasta, mutta myös …

Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta

Yhteisöt ja työttömyyden psyykkiset vaikutukset Tutkijoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyys työttömyyden kielteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. Kun …