Siirry sisältöön

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on kerätty linkkejä muihin yhdistyshakemistoihin, yhdistysten toimintaa ja projekteja rahoittavien tahojen verkkosivuille sekä yhdistystietoa jakaville sivustoille.

Muita yhdistyshakemistoja ja alueellisia yhdistyssivustoja

Palvelu, josta lappilaiset yhdistykset löytyvät kunnittain vaivattomasti samasta paikasta.

Palvelusta löytuu yhdistysten järjestämää toimintaa, tapahtumia, koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston järjestöhakemisto

Tutustu myös tällä sivustolla ylläpidettävään järjestöhakemistoon.

Rahoitusta järjestöjen toimintaan ja projekteihin

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina erilaisiin nuorten harrastamiseen ja hyvinvointiin, kirjastojen kehittämiseen sekä liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin ja toimintaan.

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin.

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.

Verkkopalvelu tulee kokoamaan kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan.

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita.

STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille, rekisteröidyille ja yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja aina omien sääntöjensä määräämään tarkoitukseen hakemuksesta. Säätiöllä voi olla useita eri tukialoja, jotka voivat myös vaihdella vuosittain.

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille.

Ulkoministeriöllä on useita tukimuotoja, joilla se tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoimintaa.

Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston rahoitushakemisto

Tutustu myös tällä sivustolla ylläpidettävään rahoitushakemistoon.

Yhdistystietoa verkossa

Perustietoa ja ohjeita yhdistyksen toiminnasta sivustolla, jota ylläpitää Suomen Pakolaisapu.

Kansalaisyhteiskunta.Nyt on YouTube-soittolista lyhyille ja napakoille asiantuntijapuheenvuoroille kansalais- ja järjestötoiminnan kehittämisestä ja laajemmin kansalaisyhteiskunnasta.

Sivustolta löytyy runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Toteutus: OK-opintokeskus – projektin koordinaattori, Agricola-opintokeskus, Demokraattinen Sivistysliitto, KSL-Opintokeskus, Maaseudun Sivistysliitto MSL, Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Opintokeskus KANSIO, Svenska Studiecentralen, TJS Opintokeskus, Työväen Sivistysliitto TSL, Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio

Tietoa mm. yhdistyksen perustamisesta, rekisteröimisestä ja säännöistä.

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus sisältää järjestöjen yhdessä laatimat pelinsäännöt sille, miten toimitaan yhdistyksen hallituksessa, jäsenkokouksissa ja jäsenviestinnässä. Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia. Toteutus: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (nykyinen Olympiakomitea).

Yhdistystoimijat.fi-sivusto tarkoitettu toimintaverkoksi yhdistystoiminnan aktiiveille, kouluttajille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Sivuilta löytyy perustietoa yhdistystoiminnasta. Toteutus: Siikaranta-opisto ja partnereina Otavan-opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ja Työväen Sivistystyönliitto TSL.

Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston tietopankki ja verkkolehti

Tutustu myös tämän sivuston laajaan tietopankkiin ja ajankohtaisia teemoja käsittelevään Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteen.