Siirry sisältöön
Tietopankki

Kansalaisuus

Vaaliosallistumisen puhetavoista

Äänestysaktiivisuuden yleisen laskun myötä Suomessa on jo pitkään keskusteltu julkisuudessa varsin näyttävästi kansalaisten vähäisen vaali-innostuksen …

Vapaaehtoisia tarvitaan

Vapaaehtoistoiminta on suomalaisen kansalaistoiminnan ydintä. Ilman sitä toiminta ei pyörisi useimmissakaan yhdistyksissä tai ryhmissä, vaikka …

Talonvaltaus kansalaistoimintana

Talonvaltaukset ovat olleet yksi näkyvimpiä ulkoparlamentaarisen kansalaistoiminnan muotoja Suomessa viime vuosina. Pelkästään Helsingissä on vallattu …

Noh, sano naakka, ku nokka katkes

Ihmeelliset seikkailuni uusmediamaailmassa  Mato Valtosen teos ”Noh, sano naakka ku nokka katkes” on omaelämäkerrallinen kertomus …

Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina

Vapaaehtoistyö lisää sosiaalista pääomaa, kumppanuudet taloudellisia resursseja Martti Siisiäisen toimittamassa artikkelikokoelmassa tarkastellaan jyväskyläläisiä yhdistyksiä ja …

Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena

Tampereen yliopistossa heräsi 1990-luvun loppupuolella ajatus, että vapaaehtoistoimintaa opintojen osana lähdettäisiin kehittämään koko yliopiston suosittelemaksi …