Siirry sisältöön
Tietopankki
Iija Filén
Julkaistu 19.11.2020

Osallisuus järjestön voimavarana

Osallisuus voidaan määritellä monella tapaa. Osallisuudessa kyse on tunteesta, joka syntyy osallistumisen ja vaikuttamisen kautta. Toisaalta kyse on mahdollisuudesta muuttaa yhteisöään, jossa toimii. Osallisuus on myös yksilön kiinnittymistä yhteisöönsä, ja se on vahvasti kokemuksellista. Koska kyse on omakohtaisesta kokemuksesta, liittyy siihen aina myös henkilökohtainen tunne.

Suomen kansalaisjärjestökentässä korostuu yhdessä tekeminen, joten osallisuus kytkeytyy luontevasti eri järjestöjen arvoihin. Esimerkiksi Suomen Nuorisoseurojen arvoina ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Järjestökentässä osallisuus on luontevasti esillä, koska toiminta itsessään syntyy vapaaehtoisesta yhdessä tekemisestä.

2000-luvun yhteiskunnassa järjestöjen toiminta on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi ja niiden merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi, mutta toisaalta nuorten kiinnostus perinteistä yhdistystoimintaa kohtaan hiipuu. Tulevaisuudessa järjestöjä siis tarvitaan yhä enemmän, mutta toiminnasta kiinnostuneita on yhä vähemmän. Haasteeseen pitäisi tarttua jo nyt.

Yhtenä reseptinä voidaan nähdä lasten ja nuorten osallisuus. Tulevaisuuden toimijat leikkivät tällä hetkellä hiekkalaatikolla ja opettelevat kertolaskuja alakoulussa. Jos järjestöt saavat kiinnitettyä lapset ja nuoret mahdollisimman varhain toimintaan mukaan, löytyy tekijöitä myös tulevaisuudessa.

Suomen Nuorisoseuroissa otettiin viime syksynä käyttöön osallisuusportaat, joilla osallisuutta voidaan havainnollistaa käytännönläheisesti. Portaiden tarkoituksena on havahtua huomaamaan osallisuuden taso ja havahtumisen kautta lisätä sitä. Portaat eivät ole suoranainen arvojärjestys eikä ylimmällä askelmalla olo ole itsetarkoitus.

Portaat koostuvat kuudesta askelmasta, joiden kapuamisen myötä osallisuus vahvistuu. Ylimmällä askelmalla lapset ja nuoret osallistuvat tasavertaisena yhdessä aikuisten kanssa, mutta myös saavat tarvittavat tiedot ja taidot osallistumiseen. Ilman kunnon koulutusta tai ohjausta on mahdoton toimia tasavertaisena toimijana esimerkiksi järjestön päätöksenteossa.

Koulutuksen ja ohjaamisen kautta lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen ja sitä kautta aitoon osallisuuteen yhteisössään. Osallisuuden kautta kiinnittyminen yhteisöön on vahvempaa, joten toimijoita löytyy järjestöihin myös tulevaisuudessa.

Iija Filén

Toiminnanjohtaja
Stadin Nuorisoseurat ry


Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.