Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 19.11.2020

Sosiaalinen media – poliittisen vaikuttamisen uusi voima

Sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä

Ari-Matti Auvinen kirjoitti ajatuspaja Suomen Toivolle ja sen eurooppalaiselle vastineelle oppaan nimeltä ”Sosiaalinen media – poliittisen vaikuttamisen uusi voima”. Opas on hyvin käytännönläheinen teos kaikille niille, jotka haluavat hyödyntää sosiaalista mediaa vaikuttamistoiminnassaan.

Auvinen lähtee sosiaalisen median määritelmästä ja sen työkaluista. Oppaan mukaan sosiaalinen media on uusi tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluita ovat esimerkiksi sisällönjakopalvelut, verkkoyhteisöpalvelut ja keskustelupalstat.

Sosiaalinen media voidaan määritellä oppaan mukaan myös vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen perustuviksi viestintävälineiksi, viestintäkanavaksi tai -ympäristöksi. Keskeisiä piirteitä ovat monien eri henkilöiden osallistuminen sisällöntuotantoon ja sisällön arviointiin, käyttäjien erilaiset ja moninaiset roolit, välitön ja nopea vuorovaikutteisuus.

Etenkin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta tärkeä havainto on, että varsin erilaiset yksilöt osallistuvat sisällöntuotantoon. Sosiaaliselle medialle ominainen piirre on, että sen sisällöstä (niin sisällön tuotannosta, editoimisesta, rikastamisesta sekä ylläpidosta ja tietohuollosta) vastaavat pääasiassa vertaiset. Sosiaalisen median toiminnassa aktiivisuus ja osaaminen ratkaisevat, ei hierarkkinen tai muodollinen asema.
Auvisen mukaan sosiaalisen median aikana on tapahtunut ainakin viisi suurta muutosta tai muutostrendiä:

  1. sosiaalinen verkottuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus
  2. osallistuminen
  3. erilaisten tiedonvälittäjien käyttö (esimerkiksi hakukoneet, blogiavaruudet jne.)
  4. avoimuus
  5. yhteistyö (sekä käyttäjien ja käyttäjäryhmien kesken).

Käytännössä nämä muutokset merkitsevät Auvisen mukaan uudenlaista internetin käyttökulttuuria mutta myös ihmisten uudenlaista keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Muutokset eivät rajoitu vain sosiaaliseen verkottumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen (esimerkiksi Facebookin tapaisessa yhteisöpalvelussa) vaan luovat myös tuoreita osallistumisen malleja. Digitaalisesta osallistumisesta esimerkiksi yhteistyössä luodut wikit – joista tunnetuimpana parillasadalla kielellä jo julkaistava Wikipedia – ovat oivallinen osoitus yksilöiden halusta jakaa tietoaan ja osaamistaan myös laajemmalle yleisölle.

Auvinen käy läpi konkreettisesti ja esimerkein, miten erilaista sosiaalisen median välinettä kannattaa hyödyntää vaikuttamistyössä. Näin opas palvelee kaikkia osallistumis- ja vaikuttamishaluisia käytännön toiminnassa.

Ari-Matti Auvinen

Suomen Toivo –ajatuspaja ja Centre fo European Studies

*Kirjaesittely, kirjoittanut Aaro Harju

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.