Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 11.11.2020

Järjestötoiminta kiinnostaa nuoria

Järjestötoiminta on nuorille yksi, mutta vain yksi toiminnan muoto ja paikka muiden joukossa. Nuoret haluavat toimia ja olla mukana päättämässä toiminnasta. Sen sijaan järjestön hallinnollisten tehtävien hoitaminen puheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan roolissa ei monia innosta.

Ajatushautomo Kansalaisfoorumi toteutti kyselyn nuorten toiveista, tarpeista ja näkemyksistä järjestötoiminnan kehittämisen suhteen. Kysely paljasti, että nuoret ovat valmiita osallistumaan järjestön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön. Nuorille tulee tarjota tämä mahdollisuus, jotta he kiinnostuvat järjestöllisestä toimintakonseptista. Nuoret haluavat selvityksen mukaan tilaa omalle toiminnalleen mutta varmuuden siitä että he voivat saada tukea ja ohjausta tarvittaessa eikä heitä jätetä yksin.

Nuoret haluavat ohjausta, neuvontaa, tukea ja kannustusta. Koulutukseen osallistuminen ei kiinnosta heitä samalla tavalla. Tämä on tyypillinen ilmiö laajemminkin tämän hetken järjestötoiminnassa. Ihmisiä on vaikea motivoida koulutukseen. Sen sijaan neuvontaa halutaan.

Tilanne kuvannee postmodernin ajan individualististen ihmisten tapaa olla mukana järjestöllisissä toiminnoissa. Tieto kysymykseen tai ongelmaan halutaan silloin, kun tilanne on ”päällä”. Vastaus minua/meitä koskettavaan asiaan halutaan henkilökohtaisesti henkilöltä /taholta, joka on ko. asian asiantuntija. Ajatus lähteä viikonloppukoulutuksiin, joissa asiat käydään etukäteen läpi tulevaa tarvetta varten, ei herätä innostusta.

Merkittävä havainto on, että nuoret kokevat konkreettisen toiminnan ja sen yhteydessä saadun avun ja tuen parhaaksi tavaksi oppia asioita. Miten järjestöt mahdollistavat nuorille tällaisen tekemällä oppimisen? Kuka löytää tähän luontevat toimintatavat, menestyy nuorten mukaan saamisessa tulevaisuudessa.

Kyselyssä tuli ilmi sama havainto, joka on tehty muissakin selvityksissä. Nuoret ovat valmiita sitoutumaan vain lyhytaikaisesti mukaan toimintaan. Nuoret selvästi pelkäävät suurta työmäärää tai pitkäaikaista sitoutumista. Tehtävien pilkkominen ja kierrättäminen sekä vastuun jakaminen ovat eräitä keinoja rohkaista nuoria mukaan.

Nykyajan nuoret haluavat olla mukana toiminnassa, jolla on vetävä imago ja jonka toiminta näkyy ja kuuluu. Tässä on monille järjestöille haastetta. Kysymys, johon järjestötoimijoiden kannattaa vastata, on: Kuka nuori haluaa olla mukana toiminnassa, josta kukaan ei tiedä mitään tai joka ei näy eikä ole vetovoimaista?

Aaro Harju
pääsihteeri
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.

Julkaistu alunperin 4.3.2009