Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 11.11.2020

Ota mut mukaan! – iCount-projektin tuloksia ja kokemuksia ulkomaalaisten poliittisesta osallistumisesta

Maahanmuuttajien poliittista osallistumista voidaan lisätä

Ilona Tikan johdolla on kirjoitettu laaja raportti Monihelin iCount-projektin ensimmäisen vaiheen toiminnasta ja keskeisistä tuloksista. Kirjassa ”Ota mut mukaan!” käsitellään laajasti ulkomaalaisten poliittista osallistumista Suomessa. Esiin nousevat osallistumisen mittaaminen, ulkomaalaisten vaali- ja muut vaikuttamisoikeudet sekä ulkomaalaisten vaaliosallistuminen ja ehdokkuudet vaaleissa.
Perusdatan jälkeen kirja keskittyy käsittelemään ulkomaalaisten poliittisen osallistumisen muotoja Suomessa. Esille nostetaan äänestäminen, ehdokkuus, osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian muodot. Tekstissä nousee vahvasti esille äänestämisen ja osallistumisen haasteellisuus Suomeen muuttaneille ihmisille. Poliittisen osallistumisen mahdollisuudet ja kulttuuri ovat Suomessa erilaiset kuin tulijoiden entisessä kotimaassa. Siksi osallistumiseen liittyy epäilyjä, jopa pelkoja, mutta myös suoranaista tiedon puutetta. iCount-projektin keskeinen anti onkin ollut tiedon lisääminen maahanmuuttajien keskuudessa sekä maahanmuuttajien innostaminen äänestämään, osallistumaan ja vaikuttamaan puolueissa ja poliittisissa luottamustehtävissä.

iCount-projekti on kouluttanut paljon vapaaehtoisia viemään viestiä äänestämisestä ja poliittisesta osallistumisesta. Tämä on ollut oiva keino innostamaan ulkomaalaisia osallistumaan, koska viestiä ovat vieneet muut maahanmuuttajat. He ovat vierailleet kouluissa ja oppilaitoksissa, kirkollisissa tilaisuuksissa, messuilla sekä urheilu- ja muissa vapaa-ajan tapahtumissa. Kokemukset ovat olleet erittäin hyvät. Viestinviejiä tarvittaisiin vain paljon enemmän, jotta kaikki maahanmuuttajat tavoitettaisiin.

Kirjan lopuksi projekti esittää kehittämissuosituksia viranomaisille, puolueille ja järjestöille. Mielenkiintoista on se, että jopa lainmuutos tarvitaan, jotta EU-kansalaisen äänestysoikeus olisi yksiselitteisesti määritelty lainsäädännössä. Nyt siinä on epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia. Lisäksi projekti esittää viranomaisten toimintatapojen muuttamista nykyistä osallistavimmiksi ja demokratiaa tukevimmiksi. Tanskasta on saatavissa hyviä kokemuksia, joita voisi hyödyntää myös Suomessa.

Projekti esittää monikulttuurisuusjärjestöjen edunvalvontamekanismien voimauttamista. Tätä voisi tukea koulutuksella ja julkisella rahoituksella. Samalla projekti toivoo viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön tiivistämistä sekä maahanmuuttajien kattojärjestöille edustusoikeutta eri päätöksentekoelimissä.

Projekti nostaa esille Suomeen muuttaneiden henkilöidenkokemusasiantuntijuuden. Tätä osaamista hyödynnetään Suomessa liian vähän, joten siinä on paljon kehitettävää. Puolueille viestinä on, että maahan muuttaneille tulisi järjestää perustavanlaatuisia infotilaisuuksia sekä lisätä yhteistyötä monikulttuurisuutta edustavien järjestöjen kanssa.  Järjestöiltä toivotaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä osallistavan toiminnan suuntaan.

Moniheli ry, Helsinki 2014

*Kirjaesittely, kirjoittanut Aaro Harju

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.