Siirry sisältöön
Tietopankki
Tuuli Liski
Julkaistu 10.11.2020

Yksilöllinen yhteisöllisyys Avaimia yhteisöllisen muutoksen ymmärtämiseen

Yhteiskuntamme rakenteen modernisoituminen sekä internetin merkityksen kasvu ovat johtaneet perinteisen yhteisöllisyyden muuttumiseen ja kehittymiseen yhä yksilöllisemmäksi. Seppo Kangaspunnan toimittama teos ”Yksilöllinen yhteisöllisyys” käsittelee tätä muutosta  ja korostaa samalla tarvetta määritellä uudelleen yhteisöllisyys käsitteenä.

Teos koostuu useasta artikkelista, joiden kirjoittajat edustavat laajasti suomalaista yhteisöllisyyden tutkimuskenttää. Seppo Kangaspunnan lisäksi kirjoittajiin kuuluvat: Jari Aro, Mikko Saastamoinen, Minna Autio, Kari A. Hintikka, Elina Noppari, Niina Uusitalo, Heikki Heikkilä, Laura Ahva, Jaana Siljamäki, Sanna Valtonen, Pauliina Lehtonen ja Maarit Mäkinen.

Teoksen johdanto kertoo artikkelikokoelman jakautuvan kahteen osioon: yhteisöllisyyden muutoksen teoreettiseen tarkasteluun ja empiirisiin tapaustutkimuksiin. 

Teoksen aloittavat artikkelit käsittelevät laajasti yhteisöllisyyteen liittyviä teoreettisia teemoja ja ongelmia. Lukijan kannalta on hyvä, että käsittely alkaa aiheen pohjustuksella. Seppo Kangaspunnan oma artikkeli käsitteleekin kehitystä traditionaalisista sukuyhteisöistä kohti sosiaalisen median kasvua ja virtuaalisten verkostojen tuloa yhteisöllisiksi ja yksilöllisiksi toimintaympäristöiksi. 
Muut teoreettisen osion artikkelit käsittelevät muun muassa sosiologian tarjoamaa näkökulmaa yhteisöihin, yhteisöllisen siteen ongelmia ja heikkenemistä sekä yksilöllistymistä ja sen kehityksen vahvistumista. Käsittelyssä ovat myös yhteisöllisyyden uudet muodot kuten kuluttajayhteisöllisyys ja harrastus- ja elämäntapayhteisöt eli ns. kevytyhteisöt sekä yhteisölliset verkostot sosiaalisessa mediassa.

Teoksen toiselle puoliskolle sijoittuvat empiirisemmät ja käytännönläheisemmät artikkelit käsittelevät muun muassa nuorten verkkoyhteisöllisyyttä, innovaatioverkostoja ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua verkossa. Käsittelyssä on myös ”sosiaalinen verkosto” termin esittely ja kehitys sekä tapaustutkimus yhteisöstä kansalaisvaikuttamisen välineenä.

Teoksen lopussa palataan takaisin teoreettisempaan näkemykseen. Epilogi pohtii “yhteisö” ja “yhteisöllisyys” käsitteiden ongelmallisuutta. Esiin nostetaan kysymys näiden käsitteiden kattavuudesta aikana, jolloin modernisaatio, yksilöllistyminen sekä informaationvälitys sosiaalisen median kautta muuttavat ihmisten välistä kanssakäyntiä suuresti.

Seppo Kangaspunta (toim.) Tampereen Yliopistopaino oy 2011. ISBN: 978-951-44-8343-1
*kirjaesittely, kirjoittanut Tuuli Liski

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.