Siirry sisältöön
Tietopankki
Julkaistu 10.11.2020

Kiinnittyminen politiikkaan

Herbert Hyman toi poliittisen sosialisaation käsitteen politiikan tutkimukseen vuonna 1959. Poliittinen sosialisaatio on arvojen, asenteiden, normien ja toimintatapojen oppimista. Se alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu sitten läpi elämän, koulussa, työelämässä ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Sukupolviteoria sisältää toisenlaisen selityksen yhteiskunnallisten arvojen ja toimintatapojen oppimisesta. Se korostaa nuoruudessa, suurin piirtein 17 – 25 vuoden iässä, koettujen tapahtumien vaikutusta maailmankuvan muotoutumiseen. Nämä nuoruusvaiheen avainkokemukset aiheuttavat sukupolvelle pitkäkestoisia, ehkä koko loppuelämän jatkuvia taipumuksia asennoitua ja toimia määrätyllä tavalla. Samankaltaisten avainkokemusten perusteella yksilöille kehittyy samankaltaisia arvoja, mielipiteitä ja käsityksiä erilaisten asioiden tärkeydestä.

Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan & Sänkiaho, Risto & Wass, Hanna

Kiinnittyminen politiikkaan. Teos Vaalit ja demokratia Suomessa. Toim. Heikki Paloheimo. WSOY. Porvoo 2005.

*Tiivistelmä

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta