Siirry sisältöön
Tietopankki

Järjestöt

Sisäinen motivaatio

Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Martelan ja Jarenkon mukaan ihminen motivoituu kahdella tavalla. Ulkoinen …

Palkkatyössä kolmannella sektorilla

Suomen kolmannen sektorin palkkatyöntekijöiltä kerätty kyselyaineisto kertoo, että sektorin työntekijät kokevat työnsä laadun muita sektoreita …

Motivaatiojohtaminen

Motivaatiojohtaminen perustuu osallistavaan, kannustavaan ja innostavaan johtamiseen. Se tavoittelee yhteisön kehittymistä oppivaksi ja innovatiiviseksi organisaatioksi …

Johtaminen ympäristössään

Johtamisteoriat Hyvä johtamisteoria voi olla johtajalle erinomaisen käytännöllinen apuväline. Se näet osoittaa, mitkä johtamiseen vaikuttavista …

Arvojohtaminen

Tie taiturimaiseen tavoitteiden jalkauttamiseen, inhimillisen energian johtamiseen ja organisoituun rakastumiseen Tunnistamme sisällämme, että arvot ovat …

Tarvitaanko vapaaehtoistyön johtamista?

YAMK-lopputyöni vapaaehtoistyön johtamisen kehittämishaasteista valmistui helmikuussa 2012. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista vapaaehtoistoiminnan johtamista tuen …