Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 25.11.2020

Miten johdan? – Yhdistyksen johtamisopas

Yhdistystoiminnassa tarvitaan asioiden ja ihmisten johtamista. Ihmisten johtaminen vaatii yhdistyksen johdolta hyvää sosiaalista silmää, taitoa innostaa ja motivoida. Vapaaehtoisia johdettaessa yhdistyksen johtajalla tai vaikkapa työryhmän vetäjällä ei ole automaattisesti esimiesasemaa johon nojata, vaan johtajan asema pitää ansaita oman esimerkin ja oman käyttäytymisen kautta, toteaa Anne Ilvonen teoksessa Miten johdan? Yhdistystoiminnan johtamisopas.Teos on hyvä ja käytännönläheinen opas paikallisyhdistyksen johtamiseen. Jokaisen yhdistysaktiivin kannattaisi lukea teos. Anne Ilvonen pohtii kirjassa johtamista ennen muuta strategisen suunnittelun ja toisaalta leadershipin kautta. Ne ovatkin yhdistystoiminnan johtamisen kaksi avainaluetta. Lisäksi mukana on toimintasuunnitelman ja talouden laadinnan perusteita, toiminnan arviointia ja seurantaa, tiedottamista ja viestintää, vapaaehtoisten rekrytointia, motivointia ja ohjaamista, eli kattava paketti olennaisista yhdistystoiminnan johtamisen ulottuvuuksista.

Ilvonen mukaan johtamisen avulla varmistetaan yhdistyksen tarkoituksen toteutuminen, eri toimintojen yhteistoiminta ja tuloksellinen toiminta. Johtaminen on vaikuttamista, se on taitoa ja tahtoa työskennellä tehokkaasti organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ja saada muut mukaan tähän työskentelyyn. Se on myös taitoa käyttää yhteisön voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhdistystä johtavan tehtävä on Ilvosen mukaan

  • suunnan näyttäminen, myönteisten mielikuvien ja merkitysten luominen
  • onnistumisen organisointi, toiminnan edellytysten luominen
  • yksilöiden ja ryhmien toiminnan koordinointi, kokonaisuuksien hahmottaminen, suoritusten johtaminen, valtuuttaminen
  • viestintä organisaatiossa ja yhteyden pitäminen sidosryhmiin
  • tiedonkulun ja vuoropuhelun edistäminen yhdistyksessä
  • luottamuksen rakentaminen ja oikeudenmukaisen ilmapiirin luominen
  • valmentaminen, innostaminen, palautteen antaminen, tukeminen
  • ihmissuhteiden hoitaminen, ihmisten kohtaaminen yksilöinä, erilaisuuden hyödyntäminen ja ristiriitojen hallinta
  • osaamisen ja sen jaksamisen vahvistaminen, oppimisprosessin tukeminen
  • toiminnan kehittäminen, uudistaminen, muutoksen hallinta ja ongelmanratkaisu.

Johtamisesta on tullut Ilvosen mukaan yhä enemmän tiimityötä. Mutta vastuuta jaettaessa täytyy olla joku, jolle vastuu siirretään. Tämän vuoksi yhdistyksissä tarvitaan entistä enemmän ohjaajuutta. Ohjaus voi ilmetä yhdistyksessä johtamisena, kouluttamisena, kehittämisenä, arvioimisena, neuvomisena, opastuksena tai mentorointina toiminnan, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa.

Teoksen luki Aaro Harju

Ilvonen, Anne, Miten johdan? Yhdistystoiminnan johtamisopas. 
OK-opintokeskus. Hämeenlinna 2011.

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.

Julkaistu alunperin 29.2.2012