Siirry sisältöön
Verkkolehti
Anneliina Wevelsiep
Julkaistu 18.02.2021

Plänästä nousemisen taito – muutoksessa tarvitaan resilienssiä

Koronakriisissä ja muissa muutoksissa meitä auttaa resilienssi: palautumiskyky, joustavuus ja ennakointi niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin.

Järjestötyö
Joukko ihmisiä riemuitsee vuoren huipulla.

Resilienssi on joustavuutta ja yhdessä oppimista

Eräs kollegani puhui jo paljon ennen koronaa työyhteisönsä vahvuudesta, joka oli ”plänästä nouseminen”. Tätä psyykkistä palautumiskykyä ja joustavaa kykyä selvitä uusissa vaikeissakin tilanteissa kutsutaan myös resilienssiksi.

Resilienssi on selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa ja yllättävissä muutostilanteissa. Resilienssiin liittyy stressinsieto- ja ongelmanratkaisukyky, optimistisuus, omien voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen sekä kyky pyytää ja ottaa apua tarvittaessa vastaan. Se sisältää myös ennakointia ja yhdessä oppimista. Resilienssin avulla säästymme monilta tykytyksiltä ja ahdistuksilta, ja parhaassa tapauksessa päädymme entistä parempaan toimintatapaan tai ratkaisuun.

Toisilla tätä joustavaa selviytymiskykyä on luonnostaan enemmän kuin toisilla. Resilienssi kuitenkin kasvaa iän ja elämänkokemuksen myötä. Voimme myös kehittää resilienssiä sekä yksilöinä että yhteisönä.

Muutos voi olla sekä vaara että piilotettu mahdollisuus

Muutos kuormittaa aina, ja juuri muutostilanteissa selviytymis- ja sopeutumiskykyä tarvitaan. Korona on ennennäkemättömällä tavalla muuttanut meidän kaikkien elämää, mutta elämämme oli täynnä muutoksia jo ennen koronaakin. Eivätkä muutokset lopu koronakriisin jälkeenkään. Muutos voi aina myös viedä eteenpäin.

Muutoksesta tai tuntemattomasta vaarasta voi aina löytyä myös jotain uutta, jotain mahdollistavaa, jotain eteenpäin vievää.

Kiinalainen merkki muutokselle sisältää sekä vaaran että piilotetun mahdollisuuden merkit: muutoksesta tai tuntemattomasta vaarasta voi aina löytyä myös jotain uutta, jotain mahdollistavaa, jotain eteenpäin vievää. Tämä kaksitahoisuus tuli selvästi esiin viime vuonna järjestämissämme Erätauko-dialogeissa: sekä harrastustoiminnassa että vapaaehtoistoiminnassa koettiin suuria vaikeuksia, mutta myös uusia, positiivisia asioita: verkko kannatteli ja toi yhteen myös uusia ihmisiä, uusilla tavoilla.

Yhteisöinä muutoksissa meitä auttavat ennakointi ja uuden oppiminen, yhteistyö sekä toiminta- ja johtamistavat, jotka mahdollistavat näiden voiman epävarmassa maailmassa – strateginen johtaminen, tilannetaju ja henkilöstön sitouttaminen, innovatiivisuus ja luovuus, toivon näkeminen. Muutoksissa meitä auttaa siis ”plänästä nousemisen taito”, resilienssi.

Uudistettu verkkolehti ja Kansalaisyhteiskunta.fi-sivusto, ole hyvä!

Tässä numerossa tartumme resilienssiin järjestötyössä sekä vapaaehtoistoiminnan uusiin innovaatioihin korona-aikana, minkä lisäksi tarjoamme vinkkejä kohtaamiseen verkossa.

Ilolla ja ylpeydellä esittelemme samalla verkkolehden ja koko Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston uudistuksen. Kaikille avoin, ainutlaatuinen tietopalvelu kansalaisyhteiskunnasta on nyt uudistettu. Saavutettava ja selkeä sivusto tarjoaa mm. järjestöjen ja oppilaitosten tarpeisiin laajan tietopankin sekä suositut järjestö- ja rahoitushakemistot. Sukella kansalaisyhteiskuntaan!

Anneliina Wevelsiep

pääsihteeri, Kansalaisfoorumi


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski