Siirry sisältöön
Verkkolehti
Kukka-Maaria Vuorikoski
Julkaistu 18.02.2021

Kohdataan toisemme verkossa!

Vinkit sujuvampaan kommunikaatioon verkossa.

Järjestötyö
Neljä ilmeikästä henkilöä verkkokokouksessa.

Ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen olento. Välitämme viestejä sanallisen ja sanattoman sekä tarkoituksellisten ja tahattomien viestien kautta. Kommunikaatiotilanteissa välitetään ja tulkitaan mm. viestin sisältöä, tunnelatausta, validiteettia, valtahierarkioita, puheenvuorojen vaihtoa ja palautetta. Viestittäessä ilmaistaan tunteita ja osoitetaan ryhmässä vallitsevia henkilösuhteita ja statuseroja.

Lähikohtaamisella on ihmisille tärkeä sosiaalinen, yhteyksiä luova ulottuvuus, joka vaikuttaa hormonitasolla asti.

Teknologian kehitys ja korona-aika ovat vieneet kohtaamisia yhä enemmän verkkoon, jossa viestien välittämisen ja tulkinnan keinot ovat rajallisia. Katse, kuulo ja puheviestintä toimivat verkossa heikommin, kun mihin olemme evoluution saatossa kehittyneet ja tottuneet.

Ääni ja kuuntelu verkkoviestinnän keskiössä

Kuuntelu ja puhe ovat verkkokommunikaatiossa merkittävässä roolissa. Sanoihin ja äänensävyihin latautuu lähes koko viestin merkitys. Verkossa puheviestin tukena ei ole lähikontaktin mikroilmeitä, kehonkieltä ja muita aisteja.

Verkkoviestinnässä kannattaa panostaa laadukkaisiin kuulokkeisiin ja mikrofonehin ja opetella säätämään tietokoneen ja sovellusten, kuten Zoomin, ääniasetuksia sekä poistamaan taustahälyä. Cleandfeed-ohjelma on tällä hetkellä yksi parhaista ilmaisista äänisovelluksista. Sitä käytetään mm. musiikin- ja äänenkäytön opetuksessa ja radiohaastatteluissa, joissa äänenlaadulla on erityisen tärkeä merkitys.

Hyvän äänenlaadun avulla tunneilmaisu ja kommunikaation hienovaraisemmat nyanssit tulevat paremmin esille.

Miellyttävä äänimaailma vaikuttaa verkossa kommunikoitaessa jaksamiseen ja ymmärtämiseen. Hyvän äänenlaadun avulla tunneilmaisu ja kommunikaation hienovaraisemmat nyanssit tulevat paremmin esille ja läsnäolo helpottuu. Säröäänet ja taustahäly ovat ääniherkille erityisen haastavia.

Selkeä ja rauhallinen artikulaatio edesauttaa viestinsi ymmärtämistä. Jotta vältetään päälle puhumista ja väärinymmärryksiä, kannattaa Teams ja Zoom kokouksissa käyttää pienissäkin ryhmissä käden nosto -työkalua, joka helpottaa puheenvuorojen vaihtoa.

Katseen voima

Lähikontaktissa silmiin katsottaessa välittäjäaineet kuten dopamiini, oksitosiini aktivoituvat ja kommunikoijien aivot pyrkivät synkronisoitumaan. (Kerr 2019) Kamerat eivät aina välttämättä mahdollista suoraa katsetta, jolloin nämä luontaiset katsekontaktiin liittyvät fysiologiset reaktiot jäävät tapahtumatta. Lisäksi mikroilmeet eivät välity verkossa kunnolla. Kokonaisuudessaan viestejä on vaikeampi välttää ja tulkita.

Parantaaksesi verkon visuaalista viestintää, pidä kamerat päällä kokouksissa. Kuvan kautta välittyvä kehonkieli tukee sanomaasi. Ilman kameraa viestin vastaanottaja ei tiedä onko ilmeesi vakava vai hymyilevä, mikä voi muuttaa koko sanallisen viestinnän merkityksen.

Kuvan kautta välittyvä kehonkieli tukee sanomaasi.

Kamera on hyvä asettaa silmien tasolle. Jos pidät pidempää luentoa, katso kameraan älä näytöllä oleviin ihmisiin. Pienemmissä kokoontumisissa voit katsoa myös näytöllä olevia ihmisiä, mutta katso yhtä ihmistä kerralla. Älä anna katseen harhailla, vaan keskity yhteen kohtaan hetken aikaa.

Osoittaaksesi puhujalle, että olet läsnä ja tuet hänen puheenvuoroaan, käytä hymyä ja nyökkäystä äännähtelyn sijaan.

Chattiin kirjoittaessa pidä positiivinen vire yllä ja muista, että kuvalliset emojit ovat tulkinnanvaraisia ja toimivat eri lailla eri konteksteissa. Hymynaaman voi tulkita positiiviseksi ilahduksesi tai ylimieliseksi hymähdyksesi, tilanteesta riippuen.

Tutkija Fiona Kerr muistuttaa myös lepuuttamaan silmiä ja katsomaan välillä taivaalle ja kaukaisuuteen. Näin tarjoat myös aivoillesi mahdollisuuden hetken vaeltaa keskittymättömässä tilassa. Tämä lisää luovuutta, kehittää uusia ideoita, hioo intuitiotamme sekä auttaa löytämään oivalluksia ja ratkaisuja.

Ole läsnä

Ruudun äärellä on helppo vetäytyä vuorovaikutustilanteesta. Kokouksen aiheet ja omat asiat ajavat helposti etsimään lisää tietoa netistä. Ulkoiset ärsykkeet vievät huomiota muualle. Moneen asiaan keskittyminen aiheuttaa stressiä, joka puolestaan vaikeuttaa keskittymistä ja läsnäoloa.

Vaikka emme voi verkon kautta fyysistesti koskettaa toisia, aiheuttavat verkon kautta välitetyt sanat, katseet, viestit ja kuvat tunteita ja tuntemuksia vastaanottajissa. Kuten kaikessa viestinnässä ja kommunikaatiossa myös verkossa on hyvä panostaa ystävälliseen ja selkeään ilmaisuun. Mieti aina ennen puheenvuoroasi, onko sanomasi tarpeellista, ystävällistä ja keskustelua eteenpäin vievää ja kehittävää. Liitä kommenttisi aikaisempiin puheenvuoroihin ja kerro selkeästi, mitä aikaisempaa asiaa kommentoit tai mistä jatkat.

Sekä viestin välittäjä että tulkitsija ovat vastuussa onnistuneesta kommunikaatiosta. Lähde ajatuksesta, että toinen viestijä tarkoittaa hyvää. Älä hermostu, jos joku ei ymmärrä sinua tai ole samaa mieltä. Kommunikaation ytimessä on kuuntelun ohella tutkailla omia tuntemuksia ja ajatuksia ja valikoida sieltä ns. parhaat palat eteenpäin kommunikoitavaksi selkeästi, ystävällisesti ja rakentavasti.

Kukka-Maaria Vuorikoski

Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Lähde

Kerr Fiona & Maze Lekki, 2019: Art and Science of Looking Up


Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski