Siirry sisältöön
Verkkolehti
Filén, Iija
Julkaistu 21.02.2023

Hämeenlinnan Ukraina-keskus polkaistiin käyntiin viikossa

Järjestötyö
Punatiilinen rakennus, jonka eteen on pysäköity autoja. Ihmisiä kulkee sisään ja ulos.
Ensimmäisen viikonlopun aikana lukuisat ihmiset toivat lahjoitustavaroita keskukselle. Kuva: Sirpa Haapaoja

Kun Venäjä viime helmikuussa aloitti raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainaan, alkoi Hämeenlinnaan nopeasti tulla lukuisia pakolaisia. Koska matkaan oli lähdetty vain muutaman kassin kanssa, tarvitsivat he katon lisäksi kaikkia elämän perustarvikkeita. Jo alussa huomattiin, että hämeenlinnalaisilla oli halua auttaa, mutta yksittäisten kumisaappaiden sijaan olisi järkevämpää koota tarvikkeita saman katon alle.

Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Yhdistystoiminnassa henkilökemiat aiheuttavat usein haasteita, joten uuden yhdistyksen perustamisella vältettiin vanhat kiistat ja kinat, jolloin vapaaehtoisia oli ehkä helpompi saada mukaan.

Yhdistystä perustettaessa luotiin arvot ja tavoitteet, jotka rajaavat toimintaa: yhteisöllisyys, osallisuus, rasisminvastaisuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Yhdistyksen haluttiin myös olevan puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Alusta alkaen oli selvää, että tueksi tarvitaan niin kaupunkia kuin myös muita toimijoita. Vaikka kunnallinen päätöksenteko on usein hidasta, saatiin Ukraina-keskus pystyyn hämmästyttävän nopeasti. Sunnuntaina perustettiin yhdistys, seuraavan viikon aikana kaupungilta saatiin tilat ja ensimmäiset tavarat kuljetettiin sisään lauantaina 26.3.2022. Tuon viikon aikana myös tiedotetiin, tehtiin nettisivuja ja muuten valmisteltiin toimintaa.

Suureen huoneeseen on aseteltu pöydille ja hyllyille runsaasti jokapäiväisessä elämässä tarvittavia esineitä ja tekstiilejä.
Muutamassa viikossa tilat olivat täyttyneet hämeenlinnalaisten lahjoittamista tavaroista. Edelleen lahjoituksia tarvitaan ja Internet -sivuille päivitetään tiedot tarvittavista tavaroista. Kuva: Iija Filén

Rohkeasti liikkeelle

Hämeenlinnalaiset lähtivät liikkeelle aktiivisesti. Ensimmäisen viikonlopun aikana tilat täyttyivät lukuisista tavaroista, joita lajiteltiin eri huoneisiin. Kattiloita, leluja, paitoja ja lukuisia muita tarvikkeita tuotiin ovista sisään jatkuvana virtana. Koska toiminta oli käynnistetty nopeasti, jouduttiin alussa monia asioita ratkomaan lennosta. Kuitenkin jo maanantaina saatiin ovet auki ukrainalaisille ja tavaroiden jakelu alkoi.

Koska resurssit olivat rajalliset, oli muualta saatu apua korvaamatonta. Seurakunta tarjosi omaa osaamistaan ja lisäksi muut yhdistykset lähtivät mukaan tuottamaan toimintaa. Jo alussa nähtiin, että parhaimmillaan Ukraina-keskus toimii sateenvarjona, jonka alla muut yhteisöt voivat toimia.

Rohkeus toimia rahatta

Toiminta käynnistettiin viikossa, joten alussa myös rahoitus oli vailla pohjaa. Kaupunki tarjosi tilat maksutta, mutta toiminnasta ja hallinnosta aiheutui kustannuksia. Kuitenkin auttamistahto oli kova ja luotto rahoituksen löytymiseen korkea. Olikin yllättävää, että eri säätiöt itsenäisesti tulivat kertomaan halustaan tukea toimintaa ja kehottivat laittamaan hakemuksen heille. Suurin rahoituksellinen tuki tuli kuitenkin konkreettisesti haudan takaa. Seurakuntayhtymän tuhkauksesta syntyneet metallit tuottavat tuloja, jotka täytyy jo lainkin mukaan lahjoittaa. Hämeenlinnan Ukraina-keskus oli yksi taho, jolle tuloja lahjoitettiin.

Kävi myös ilmi, että tavarajakelun lisäksi tarvitaan muutakin toimintaa; tietoa töistä, harrastuksia, kohtaamisia ja kivoja kokemuksia. Kevään, kesän ja syksyn aikana järjestettiin joogaa, karatea, retkiä, lasten toimintaa, nuorten taidepajoja ja monia muita tapahtumia.

Rohkeus vaatii epävarmuuden sietämistä

Toiminnan käynnistäminen tyhjästä vaati rohkeutta ja luottoa siihen, että kaikki onnistuu. Toisaalta se vaati myös kritiikin sietoa. Varsinkin alussa joka viestiin tai puheluun ei voitu vastata, mistä saimme negatiivista palautetta. Kuitenkin yhteinen tavoite oli kaikilla kirkkaana, joten näistäkin selvittiin.

Vuoden vaihduttua toiminnalle on edelleen tarve. Rahoituksen myötä keskuksella toimii kokoaikainen työntekijä, joka pyörittää toimintaa yhdessä osa-aikaisten työntekijöiden ja lukuisten vapaaehtoisten kanssa.

Iija Filén

Filén, Iija

Kirjoittaja toimii Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry:n puheenjohtajana.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén