Siirry sisältöön
Tietopankki

6. Osallisuus

Kohti parempaa osallisuutta

Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista, jossa ihminen voi vaikuttaa itse elämänsä kulkuun, sekä yhteisiin asioihin. Lyhennelmä THL:n 2023 julkaisemasta Osallisuuden edistäjän oppaasta.

Osallisuuden moninaisuus

Osallisuus on tunnetta kuulumisesta johonkin ja tietoisuutta siitä, että voi osallistua ja tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Osallisuus sosiaalipedagogisin silmin

Osallisuus on sellaista kuulumista ja osallistumista yhteisössä tai yhteiskunnassa, joka saa aikaan tunteen yhteydestä muihin, kokemuksen omasta merkityksellisyydestä ja tietoisuuden mahdollisuuksista saada aikaan muutoksia.

Nuoret työelämän ulkopuolella

Palkkatyön puuttuminen ei tee ihmisestä syrjäytynyttä. Se sijoittaa hänet marginaaliin, jossa on mahdollista haastaa yhteiskunnan toimintatavat.