Siirry sisältöön
Tietopankki

Kansalaisyhteiskunta muuttuvassa maailmassa

Globalisaatio etenee kaikesta huolimatta

Kansainvälinen kauppapoliittinen keskustelu on siirtynyt taloudellisten hyötyjen analysoinnista keskusteluksi työpaikkojen menetyksistä, työpaikkojen siirtymisistä alikehittyneisiin maihin, …

Globaali kansalaisyhteiskunta

Globaali kansalaisyhteiskunta on kiinnostava uusi ilmaus ja ilmiö kansallisvaltioiden hallitsemassa maailmassa. Globaalin kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen niin …

Hyvän kehän hypoteesi

Kelan tutkimusosaston Nettityöpapereita-sarjan julkaisut ovat keskustelunavauksia tai alustavia tutkimusraportteja. Robert Hagforsin ja Jouko Kajanojan raportti …

Avauksia tietämyksen hallintaan

Tulevaisuusvaliokunta/Teknologian arviointeja 6 Mitä on tietämyksen hallinta? Termin ”knowledge management” suomenkielisenä vastineena on käytetty tiedon …

Paikallisyhdistysten menestystekijät

Kansalaisjärjestöt ovat uudenlaisten haasteiden edessä toimintaympäristön muuttuessa. Koska kansalaisjärjestökenttä on pirstaleinen, on tarpeen syventää kuvaa …

Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa

Tietoyhteiskunnasta ja arvoista Tietoyhteiskunta-termillä viitataan yleisesti ottaen siihen, että edistyneissä yhteiskunnissa nojataan yhä enenevässä määrin …

Suomi muutosten edellä

Raportti Suomen haasteista Yhteiskunnan menestys ei riipu vain taloudellisista fundamenteista vaan myös sosiaalisesta pääomasta – …