Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 27.11.2020

Globalisaatio etenee kaikesta huolimatta

Kansainvälinen kauppapoliittinen keskustelu on siirtynyt taloudellisten hyötyjen analysoinnista keskusteluksi työpaikkojen menetyksistä, työpaikkojen siirtymisistä alikehittyneisiin maihin, teollisen tuotannon supistumisista länsimaissa ja epätasa-arvosta. Kun aikaisemmin ajateltiin, että kauppa on win-win-mahdollisuus kaikille niin nyt ajatellaan nollasummapeliä ja kaupan esteiden rakentamista. Marraskuusta 2008 lähtien G20-maat ovat asettaneet yli 6.000 protektionistista toimenpidettä voimaan.

Susan Lundin ja Laura Tysonin (2018) mukaan globalisaatio kuitenkin etenee – kaikesta huolimatta – mutta uusia polkuja. Aikaisemmin se oli tavaraperustaista ja länsivetoista. Nykyisin sitä vievät eteenpäin digitalisaatio sekä Kiina ja muut kehittyvät taloudet. Halvan työvoiman merkitys samalla vähenee ja etusijalle nousee uuden digitaalisen tekniikan älykäs hyödyntäminen. Kun Yhdysvallat kääntyy sisään päin, Aasia ottaa paikan globalisaation veturina.

Kehityksen hyödyt ja haitat

Globalisaation uusi aika tuo mukanaan taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, kiihdyttää innovaatioita, parantaa tuottavuutta, lisää tiedon saatavuutta ja linkittää kuluttajia ja tuottajia uudella tavalla. Haittoina ovat tiettyjen tuotannonalojen ja työpaikkojen katoaminen hyvinkin nopeasti sekä kilpailun kiristyminen. Esimerkiksi Yhdysvalloista hävisi noin viisi miljoonaa teollista työpaikkaa vuosien 1990–2007 välillä. Katkeruus on ruokkinut populismia ja protektionismia kaikissa länsimaissa.

Uudet ideat leviävät nopeasti ympäri maailman, tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja tuotevalikoimat räjähtävät. Ympäristö ei pidä tästä, ja työntekijöiden paineet kasvavat. Kyberturvallisuus ja yksityisyyden suoja joutuvat kovaan testiin. Maat joutuvat etsimään uuden tasapainon tiedon avoimuuden ja yksityisyyden suojan välillä. Globalisaation hyötyjen tasapuoliseen jakautumiseen ihmisten ja alueiden kesken joudutaan myös kiinnittämään aikaisempaa suurempaa huomiota. Uudenlaisella globalisaatiolla tulee olemaan uudet voittajat ja häviäjät.

Digitalisaatio ja kehittyvät taloudet vetureina

Digitaalitekniikka vaikuttaa kansainvälisten tuotanto- ja kauppajättien toimintaan. Mukaan pääsevät nyt helpommin myös pienemmät toimijat. Digitaaliset alustat ja markkinapaikat avaavat pienemmillekin toimijoille uusia bisnesmahdollisuuksia ja työtilaisuuksia monissa uusissa maissa.

Kiina tulee olemaan vahva toimija tulevaisuuden globaaleilla markkinoilla. Se hallitsee jo nyt 42 prosenttia kansainvälisen e-kaupan arvosta. Maa panostaa valtavia summia tekoälyyn. Vaikka se on vielä tekoälyssä jäljessä Yhdysvaltoja ja EU:ta, on vain ajan kysymys, milloin Kiina ajaa ohitse.

McKinsey Global Institute ennustaa, että noin puolet globaalista bruttokansantuotteen kasvusta seuraavan 10 vuoden aikana tulee noin 440:stä nopeasti kasvavasta kaupungista ja alueesta kehittyvissä maissa. Kun nyt on käyty kauppaa pohjoinen–etelä- ja länsi–itä-akselilla, tulevaisuudessa sitä käydään yhä enemmän etelä–etelä- ja itä–itä-akselilla. Tämä on mielenkiintoinen uusi tilanne länsimaille. Kansainvälisen tasa-arvon kannalta on huono asia se, että syrjäisimmät maat ja alueet jäävät entistä enemmän taka-alalle.

Aaro Harju

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.

Julkaistu alunperin 8.10.2018