Siirry sisältöön
Verkkolehti
Maija Borén
Julkaistu 13.06.2024

Virallistettuja järjestötaitoja

Kansalaistoiminnassa opituista taidoista voi saada virallisen merkinnän Omaan Opintopolkuun tutkintotodistuksien jatkeeksi.

Oppiminen
Nuoria todistukset kädessään.
Kuva: Sini Korhonen

Opintokeskukset myöntävät muiden oppilaitosten tavoin virallisia suoritusmerkintöjä opiskelijoilleen. Merkintöjä on opintokeskuksissa annettu vuodesta 2021 alkaen erilaisista teemoista. Merkintään oikeuttavia koulutuksia järjestetään opintokeskuksessa esimerkiksi yhdistyshallinnon, ohjauksen, kulttuurin ja ympäristötaitojen teemoista.

Järjestöt voivat saada omia koulutuksiaan Oma Opintopolkuun, yhteistyössä oman opintokeskuksen kanssa. Opintokeskus vastaa koulutuksesta ja laatii järjestön kanssa koulutukselle osaamisperustaisen ja opintopisteytetyn suunnitelman. Tämä opetussuunnitelma viedään ePerusteet-palveluun, josta löytyy kaikkien oppilaitosten opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet. Oma Opintopolku -merkintä antaa arvoa järjestötyössä opituille taidoille ja opintokeskusten korkealaatuiselle koulutukselle.

Opintokeskusten järjestöjen kanssa toteuttama koulutus on vapaa-ajalla tehtävää opiskelua. Sen avulla kuka tahansa koulutustaustasta riippumatta voi oppia taitoja, joita demokraattisissa yhteisöissä tarvitaan. Taidot, kuten yhteistyön, ohjaamisen ja uuden kehittämisen taidot, hyödyttävät yksilöjä ja yhteisöjä niin työelämässä, kuin vapaa-ajalla.

Oma Opintopolku on Opetushallituksen palvelu, jossa voi asioida eri opetuksen sähköisissä palveluissa. Oppilaitokset lisäävät palveluun tiedon opintosuorituksista. Opiskelija voi tarkastella Oma Opintopolussa esimerkiksi omia opintosuorituksiaan ja tutkintojaan esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, sekä vapaan sivistystyön koulutuksiin saakka. Palvelusta voi jakaa opintosuoritusten tietoja esimerkiksi silloin, kun hakee työtä tai opiskelupaikkaa.

Ohjaajakoulutuksesta Oma Opintopolku -merkintä

Opintokeskukset järjestävät koulutusta yhdessä järjestöjen kanssa siellä missä järjestöt toimivat. Nuorisoseurojen ohjaajakoulutus, Knoppi, on yksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin koulutuksista, josta opiskelija voi saada Oma Opintopolku -merkinnän.

Taidot, kuten yhteistyön, ohjaamisen ja uuden kehittämisen taidot, hyödyttävät yksilöjä ja yhteisöjä niin työelämässä, kuin vapaa-ajalla.

Viiden opintopisteen Knoppi-koulutus antaa perusvalmiudet toimia lasten ja nuorten ohjaajana: suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Lisäksi se tarjoaa opiskelijalle muun muassa pedagogista osaamista sekä taitoja vahvistaa yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä ryhmässä. Koulutuskokonaisuudessa opitaan samalla toimimaan myös Nuorisoseura-yhdistyksen toimijana, järjestön arvojen mukaan.

Knoppi-ohjaajakoulutus osoittaa, että ohjaamisen taitojen merkityksellisyyden. Ohjaaja saa koulutuksesta valmiuksia toimia ryhmässä niin harrastustoiminnassa, kuin sen ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän saattaa tarvittaessa johtaa ja tehdä aloitteita. Ohjaustaitoinen henkilö osaa toimia myös aktiivisena ryhmäläisenä, muiden kannustajana ja hyvänä vuorovaikuttajana.

Kaksi nuortaa leikkii värikkäiden pehmopuikkojen kanssa.
Kuva: Sini Korhonen

Arvokkaat kansalaistaidot

Ohjaamisen taidot ovat kansalaistaitoja, jota tarvitaan arjessa ja työelämässä. Ilman ohjaustaitoisia ihmisiä taloyhtiön hallituksen toiminta jumittaa paikallaan, kurssin ryhmätyö ei etene ja työkaverin lahjakeräys jää järjestämättä. Maailma on täynnä hyviä aikeita, joiden toteuttamiseen tarvitaan ohjaustaitoisia aloitteentekijöitä.

Yhteyden ihmeessä ei olekaan kyse taioista, vaan taidoista, joilla ihmisiä ohjataan toimimaan yhteiseksi hyväksi.

Ohjaajat kutsuvat ihmisiä mukaan, auttavat heitä löytämään itselleen sopivia tehtäviä ja kannustavat heitä saavuttamaan maalin. Ohjaajat liikuttavat kokonaisia ihmisryhmiä. Tuotosten lisäksi ryhmässä voi syntyä parhaimmillaan kokemus suuremmasta voimasta, kun tavoitteeseen on päästy porukalla. Yhteyden ihmeessä ei olekaan kyse taioista, vaan taidoista, joilla ihmisiä ohjataan toimimaan yhteiseksi hyväksi. Näitä taitoja on mahdollista oppia opintokeskusten ja järjestöjen koulutuksissa!

Maija Borén

viestintä- ja koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Kirjoittaja kokee elämässään merkityksellisyyttä kansalaistoiminnan ja yhdenvertaisuuden teemojen, sekä tunnepuheen äärellä. Hän liikuttuu yhdessä tekemisen imusta ja maalaa mieluiten mehukkailla väreillä ja suurella siveltimellä.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén