Siirry sisältöön
Verkkolehti
Anneliina Wevelsiep & Elina Varjonen
Julkaistu 16.04.2020

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta keskustelutti Pikkuparlamentissa

Millaisia mahdollisuuksia ja reunaehtoja yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle on tänään ja miten niihin voidaan tarttua vapaaehtoistoimijoiden arjessa ja eduskunnan työssä?

Vapaaehtoistyö
Kike Elomaa puhuu Pikkuparlamentissa.
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän varapuheenjohtaja Kike Elomaa painotti, että vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tulee vahvistaa rakenteellisesti.

Innostunut ja aktiivinen joukko kansalais- ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita osallistui eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän seminaariin Pikkuparlamentissa 10.3.2020. 

Osallisena ja osaajana vapaaehtoistoiminnassa   

Kansalaisareenan järjestämässä tilaisuudessa hienoa vuoropuhelua kansalaistoimijoiden kanssa kävivät tukiryhmän puheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius sekä varapuheenjohtajat Kike Elomaa ja Katja Hänninen. Petelius korosti vapaaehtoistoiminnan merkitystä jatkuvassa oppimisessa:  

– Vapaaehtoistoiminta on tilaisuus oppia koko ajan jotain uutta. Tämä on tärkeä ulottuvuus myös jatkuvan oppimisen kannalta, myös työelämämme tarvitsee tätä murroksessa.   
Edustaja Petelius nosti esiin myös vapaaehtoistoiminnan vuorovaikutustaitojen oppimisessa:

– Jokainen voi kehittää vuorovaikutustaitoja järjestöissä ja yhdistyksissä muiden kanssa.  
Keskustelussa nostettiin esiin vahvasti myös lasten ja nuorten osallisuus sekä osaamisen tunnistaminen: 

– Edistetään vapaaehtoistyössä tehdyn osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Meillä ei ole varaa syrjäyttää enää yhtäkään nuorta, edustaja Petelius korosti. 

Rahankeräyslaki tuo helpotusta

Vastuullinen Lahjoittaminen VaLA ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski esitteli rahankeräyslain mahdollisuuksia pienille toimijoille. Erityisesti lakiuudistuksen myötä 1.3. mahdollistunut pienkeräys helpottaa pienten toimijoiden rahankeräystoimintaa jatkossa. Myös muilla tavoin lakiuudistuksessa on pyritty joustavoittamaan toimintaa: enää ei esimerkiksi tarvitse ilmoittaa poliisille ennalta kaikkia kanavia ja sivustoja, joiden kautta rahankeräystä aiotaan toteuttaa. Tornikoski muistutti edelleen lahjoittamisen perusasioista: luotettavuus ja hyvän tekeminen ovat tärkeimmät syyt lahjoittaa (Lahjoittajatutkimus 2017).

Jatkuvuutta rahoitukseen ja pienille toimijoille porkkanoita

Pienten yhdistysten ja toimijoiden puheenvuoroissa Vesa Marttinen Laajasalon palloseurasta Birgitta Vuorela Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry:stä nostivat esiin tärkeitä näkökulmia. Keskustelua käytiin muun muassa rahoituksen lyhytjänteisyyden ja toiminnan pitkäjänteisyyden ristiriidasta, kolmannesta sektorista palveluntarjoajana erityisesti suurissa kunnissa sekä ostopalvelumallin haasteista ja mahdollisuuksista. Suomi.fi-uudistus sai osakseen kritiikkiä. Myös pienten yhdistysten vaikeudet selvitä sähköistymisen myötä tulleista pankki- ja muiden palvelujen maksuista keskusteluttivat osallistujia. 

Toiveina ja ehdotuksina nostettiin esiin lahjoittamisen verovähennysoikeus, pienten yhdistysten hallinnollisen kuorman keventäminen sekä yhdistysten pitkäjänteinen ja ennakoitava rahoitus hankerahoituksen sijaan. Vapaaehtoistoiminnan kannusteeksi esitettiin vapaaehtoistoiminnan kulujen verovähennyskelpoisuutta 1000 euroon saakka.

Hauskoja ehdotuksia tehtiin myös. Esimerkiksi edustaja Katja Hänninen ideoi ennaltaehkäisevään toimintaan laitettujen panostusten kirjaamista poistoiksi: mitä jos sukset voisi kirjata poistoiksi siinä vaiheessa, kun niillä on hiihdetty 1000 kilometriä ja samalla nostettu liikunnalla kuntoa?

Tukiryhmän varapuheenjohtajat Kike Elomaa ja Katja Hänninen painottivat, että vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tulee vahvistaa rakenteellisesti. Voimme vahvistaa vapaaehtoistoimintaa myös osallistumista ja osallisuutta tukevalla toimintakulttuurilla: meidän kaikkien tulee kutsua mukaan, mahdollistaa eri tavoin osallistuminen sekä antaa kaikille mahdollisuus olla osa itselle merkityksellistä yhteisöä ja tekemistä. Vapaaehtoisten palkitsemista ja kiittämistä ei voi liiaksi korostaa.    

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä jatkaa työtään ja vie vapaaehtoistoiminnan kehittämiskohteita eteenpäin parlamentaarisessa työskentelyssä.   

Anneliina Wevelsiep

pääsihteeri, Kansalaisfoorumi

Elina Varjonen

toiminnanjohtaja, Kansalaisareena

Kansalaisareena koordinoi eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän toimintaa ja Kansalaisfoorumi osallistuu tukiryhmän toimintaan kentän edustajana.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén