Siirry sisältöön
Verkkolehti
Kaisa Rikkonen
Julkaistu 21.04.2022

Viisi vinkkiä nuorten vapaa­ehtois­toimintaan

Miten tavoittaisimme enemmän nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan? Ota opiksi nuorilta itseltään ja lue viisi vinkkiä.

Vapaaehtoistyö
Viisi nuorta on nostanut peukut pystyyn.

Pulma ratkottavaksi

Vapaaehtoisuus on kaiken tiedon ja kokemusten valossa upeaa toimintaa. Vapaaehtoistoiminta on nuorille tärkeä osallisuuden muoto, joka vahvistaa nuoren identiteettiä ja tarjoaa parhaimmillaan nuorelle uusia kokemuksia, taitoja sekä yhteisön, johon kuulua. Näistä positiivisista faktoista huolimatta monet vapaaehtoistoimintaa tuottavat organisaatiot tuskailevat sen asian kanssa, etteivät nuoret löydä vapaaehtoistoimintaa tai sitoudu siihen. Kun tähän lisätään vapaaehtoisten ikääntyminen, syntyy pulma ratkottavaksi.

Tähän haasteeseen on tarttunut Kansalaisareenan valtakunnallinen kehittämishanke, Jep – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta. Hankkeen tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoimintaa tuottavien organisaatioiden osaamista nuorten kanssa työskentelystä, jotta nuorille löytyisi tulevaisuudessa enemmän heitä kiinnostavia ja aidosti osallistavia vapaaehtoistehtäviä. Nuorten ja vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa pohditaan yhteistyössä, mitä on nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta.

Nuorten vinkit vapaaehtoistoimintaan

Hankkeessa on nuorten oma vaikuttamisraati, joka kertoo, mitä nuoret ajattelevat vapaaehtoistoiminnasta. Tässä viisi vinkkiä nuorten raadilta kaikille niille, jotka haluavat tavoittaa enemmän nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Mene nuorten luo ja tarjoa mahdollisuus

Ainakin aluksi on helpointa mennä sinne, missä nuoret ovat ja tarjota heille tietoa sekä mahdollisuutta kokeilla vapaaehtoistoimintaa omassa ympäristössään.

”Vapaaehtoistyöstä on tosi vähän esillä sellaisissa paikoissa, joissa nuoret viettää aikaa, kuten koulussa, nuorisotaloilla ja kirjastoissa. Mun mielestä oiskin hienoa, jos vapaaehtoistyöstä ja erilaisista työmahdollisuuksista puhuttaisiin enemmän tiloissa, jotka on suunnattu nuorille.”

Viesti nuorten kanavissa

Vapaaehtoistehtävistä tulisi viestiä nuorille suunnatuissa viestintäkanavissa. Tehtävien otsikoiden, kuvausten ja kuvien tulisi olla nuoria puhuttelevia. Ilmoittautumisen tehtävään tulisi olla helppoa; sähköposti tai soittaminen eivät ole välttämättä nuorten tapa kommunikoida asioista.

”Tarvitaan tiedottamisen lisäämistä oikeissa kanavissa. Viestintäkanavana voisi toimia Insta ja Snapchat, nää ois matalan kynnyksen viestittelykanavia, joita kautta nuori voisi esim. ilmoittautua vapaaehtoiseksi.”

Tarjoa yhdessä kaverin kanssa tehtävää vapaaehtoistyötä

Kaverin kanssa on aina helpompi lähteä tutustumaan uusiin asioihin. Voisiko vapaaehtoistehtävään osallistua ainakin ensin ystävän kanssa?

”Veikkaan että varsinki monet peruskouluikäset voi olla vähän ujoja kokeilemaan asioita yksin, mut jos vapaaehtoistyöhön pääsis tutustumaan kaveriporukalla ja vaikka koululla, niin kynnys ois paljon matalampi.”

Tuo esiin mahdollisuus oppimiseen ja työkokemuksen saantiin

Moni nuori ei voi ikänsä puolesta saada vielä kesätöitä, joten vapaaehtoistoiminta voi olla loistava keino kerätä uutta osaamista. Nuorilla on paljon upeita taitoja, joita voisi hyödyntää vapaaehtoisorganisaatioissa.

”Mun mielestä ois hyvä tuoda esille etenkin niitä oppimismahdollisuuksia ja sitä, mitä ovia vapaaehtoistoiminta voi avaa.”

Vapaaehtoistoiminnan pitää olla mukavaa ja aidosti osallistavaa!

”Mihin mä oon osallistunu, ilmapiiri on ollu tosi hyvä ja on itse päässyt vaikuttamaan siihen kuinka paljon haluaa ottaa vastuuta ja millaisia hommia haluaa tehdä.”

Tule mukaan kehittämään

Jos kaipaat lisää vinkkejä ja faktoja nuorten vapaaehtoistoiminnasta tai haluaisit olla itse mukana kehittämässä sitä, ota somessa seurantaan #nuoretvapaaehtoiset ja liity Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjät -verkostoon, joka kokoontuu Facebookissa.

Kaisa Rikkonen

Kaisa Rikkonen

Projektipäällikkö, Kansalaisareena, Jep-nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén