Siirry sisältöön
Verkkolehti
Anniina Rauhala
Julkaistu 21.04.2022

Vapaa­ehtois­toiminta vaikuttaa ja voimauttaa

Nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmän vapaaehtoistoiminta lisää ymmärrystä mielenterveyden moninaisuudesta ja vaikuttaa positiivisesti myös toimijoihin itseensä.

Vapaaehtoistyö
Ryhmä nuoria istuu lautapelin ääressä värikkäissä lavasteissa.
Koala-ryhmässä tehdään monipuolista toimijalähtöistä aktivismia. Ryhmä on tuottanut muun muassa somevideoita, tarrakampanjan, aikuisten satukirjan, luovan kokemustarinaesityksen ja Mielenterveysviidakossa-lautapelin, joka demonstroi mielenterveystoipujien elämää yhteiskunnan rattaissa. Kuva: Bisher Sawan

Koala-ryhmä on vuonna 2014 perustettu nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä, joka toimii Mielenterveysyhdistys Etappi ry:n yhteydessä. Koala-ryhmä ideoi, kehittää ja tuottaa monipuolista kokemustietoon pohjautuvaa vaikuttamistoimintaa. Sen tavoitteena on vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyviä stigmoja, lisätä ymmärrystä mielenterveyden moninaisuudesta ja mielenterveyden häiriöiden kanssa elämisestä. Ryhmä myös nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, joita toipujat ja mielenterveyspalvelujen käyttäjät kohtaavat.

”Saat olla ja tuntea juuri sellaisena kuin olet. Koalassa saa sosiaalisesti olla todella rehellisesti, eikä negatiivisia tunteita ole pakko verhota sosiaalinormien taakse. Koalassa ilmapiiri on kannustava, empaattinen, kuuleva, välittävä ja sosiaalisesti ryhmä ei kuormita ainakaan minua henkisesti lainkaan.”

Koala-vapaaehtoinen

Koalan 18–35-vuotiaat vapaaehtoistoimijat muodostavat osallistujalähtöisen ryhmän ytimen. He ovat samalla sekä yksi toiminnan kohderyhmistä että sen kehittäjiä ja toteuttajia. Vapaaehtoistoimijoille ei ole ikäryhmän lisäksi muita kriteerejä, kiinnostus mielenterveysteemoja ja vaikuttamistoimintaa kohtaan riittää.

Toimintaan voi osallistua itse määrittelemällään tavalla voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan ja kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluaa. Työntekijöiden tehtävänä on luoda ryhmän toiminnalle mahdollisimman otolliset puitteet. He huolehtivat toiminnan arvioinnista ja raportoinnista, ryhmän fasilitoinnista ja käytännön asioiden hoitamisesta.

Vapaaehtoistoiminta rakentuu toimijoiden ehdoilla

Toimijoiden aktivismin kohteena ovat suuri yleisö, palveluntuottajat ja sote-alan ammattihenkilöt sekä poliittiset päättäjät. Toiminnalla tavoitellaan kuitenkin myös vapaaehtoisten toimijuuden ja osallisuuden lisääntymistä, vaikuttamisosaamisen kehittymistä sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia. Koalassa jokainen voi hyödyntää ja kehittää omia vahvuuksiaan.

”Moni vapaaehtoistoiminta vaatii sitoutumista johonkin minimiosallistumiseen, mutta Koalassa saa olla sen verran ku jaksaa, olla välillä poissa ja tulla takaisin. Ja vaikuttaminen, uuden oppiminen on tärkeää.”

Koala-vapaaehtoinen

Vapaaehtoistoiminta Koalassa rakentuu aina toimijoiden ehdoilla ja juuri se tekee siitä erityistä. He tuottavat työpanoksellaan mielekästä toimintaa itselleen, ja pystyvät samalla tarjoamaan vertaisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia myös muille samanlaisia asioita kokeneille. Turvallinen yhteisö ja omien rajojen kuunteluun kannustaminen ovat tärkeimpiä syitä toimintaan sitoutumiselle. Toiminta elää ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti eikä kuormita jäseniään vaatimuksilla.

Ryhmä vahvistaa kansalaistaitoja

Koala tuottaa toimijoilleen myös koulutusta kokemustiedon jakamiseen, oman vaikuttamispolun löytämiseen ja vaikuttamisvalmiuksien kehittämiseen liittyen. Koulutusten sisällöt suunnitellaan yhdessä toimijoiden kanssa, jotta ne vastaavat osallistujien tarpeita ja toiveita. Koalassa aktivismi voi tarkoittaa melkein mitä vain: haluamme rohkaista jokaista löytämään oman tapansa osallistua ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Olennainen osa toimintaa on myös vuosittainen kokeiluraha, jonka avulla toimijat voivat toteuttaa yhteisesti valitun laajemman aktivismiprojektin.

”Olen löytänyt ääntäni ja osaan kommunikoida paremmin omia toiveitani. Minulla on aikaansaamisen kokemus ja kokemus siitä, että olen päässyt vaikuttamaan asioihin ja että pystyn tulevaisuudessakin vaikuttamaan asioihin ja siihen pyrinkin.”

Koala-vapaaehtoinen

Vapaaehtoistoimijat kertovat Koalan toiminnan positiivisten vaikutusten ulottuvan myös ryhmän ulkopuolelle. Turvallisessa yhteisössä saadut kokemukset pystyvyydestä ja kuulluksi tulemisesta vahvistavat uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin yhteiskunnan jäsenenä. Omien rajojen kuunteleminen ja voimavarojen mukaan toimiminen ovat merkittäviä mielenterveystaitoja, ja nekin tulevat toiminnan myötä tutummiksi. Koalan toiminnassa jokainen on riittävä ja hyväksytty sellaisena kuin juuri sillä hetkellä on, eikä se ole pelkkää sanahelinää.

Lainaukset: Koala-ryhmän toimijakysely, syksy 2021

Anniina Rauhala

Anniina Rauhala

Koala-ryhmän koulutus- ja aktivismikoordinaattori


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski