Siirry sisältöön
Verkkolehti
Satu Puolitaival
Julkaistu 20.04.2020

Löytääkö vapaaehtoistyö tekijänsä verkossa?

Suomessa on noin 70 000 toiminnassa olevaa rekisteröityä yhdistystä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä on noin 30 000. Tämän lisäksi kansalaisaktivismi on nostanut suosiotaan – tästä hyvänä esimerkkinä nuorten ilmastolakkoilu ja poikkeustilan aikana syntyneet asiointiapuryhmät. Yli 40 % suomalaisista ilmoittaa osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan. Osa ei kuitenkaan tiedä, miten toimintaan pääsisi mukaan tai ei ole saanut tarpeeksi tietoa vapaaehtoisuudesta. (Taloustutkimus 2018)

Vapaaehtoistyö
Punainen sydän valkoisella näppäimistöllä.

Jotkut löytävät itselleen sopivan vapaaehtoistehtävän omien tai lasten harrastusten kautta. Osa hakeutuu vapaaehtoiseksi seurakunnan tai itselle tutun ja tärkeän järjestön toimintaan. Digitalisaation aikakaudella vapaaehtoistehtäviä etsitään yhä enemmän verkkopalvelujen kautta. Monet järjestöt, kunnat ja kaupungit ovatkin vastanneet tähän kysyntään luomalla omat sivustonsa vapaaehtoisille.

Yleishyödylliset välitysalustat

Organisaation omat vapaaehtoissivut toimivat hyvin, jos järjestö on tunnettu: esimerkkeinä Helsinki Mission Clara- ja Punaisen Ristin RedNet-alustat. Mutta miten tavoittaa vapaaehtoinen, joka on esimerkiksi kiinnostunut auttamaan erilaisissa tapahtumissa silloin tällöin, eikä toiminnan järjestäjällä ole niin suurta merkitystä?  

Tähän tarpeeseen on luotu useita paikallisia ja valtakunnallisia vapaaehtoistehtävien välitysalustoja. Nappi Naapuri tuo yhteen samassa naapurustossa asuvat vapaaehtoiset ja avuntarvitsijat. Toimeksi.fi-palvelussa rekisteröityneet toimijat voivat esitellä toimintaansa ja etsiä vapaaehtoisia valtakunnallisesti tai alueellisten rinnakkaisverkkopalvelujen kautta. Vapaaehtoistyö.fi-palvelu on Kirkkopalvelujen kehittämä valtakunnallinen alusta kunnille, kaupungeille, seurakunnille ja järjestöille. Hiiop100.fi on Kansalaisareenan ylläpitämä kaikille avoin valtakunnallinen välityspalvelu. 

Vapaaehtoiselle helpointa olisi, jos kaikki vapaaehtoistehtävät löytyisivät yhdestä paikasta.

Miksi näin monta eri alustaa?

Vapaaehtoiselle helpointa olisi, jos kaikki vapaaehtoistehtävät löytyisivät yhdestä paikasta. Tämä vähentäisi myös koordinaattoreiden työtä. Siksi Kansalaisareena ja Kirkkopalvelut päättivät aloittaa yhteisen hankkeen vapaaehtoistyö.fi- ja Hiiop100.fi-palveluiden yhdistämiseksi. Vapaaehtoistyö.fi on teknisesti hyvin kehittynyt välityspalvelu ja vapaaehtoisrekisteri. Sen käyttäjäystävällisyydessä on kuitenkin parantamisen varaa. Hiiop100.fi on helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä alusta, mutta se on teknisesti joustamaton eikä anna mahdollisuutta esimerkiksi tilastointiin tai käyttäjärekisterin ylläpitoon.  

Projektin tarkoituksena on yhdistää molempien alustojen parhaat puolet ja luoda kattava valtakunnallinen välitysalusta, joka palvelee kaikkia vapaaehtoistoiminnan kohde- ja sidosryhmiä: vapaaehtoisia, avuntarvitsijoita, kuntia, kaupunkeja, järjestöjä, seurakuntia ja muita yleishyödyllisiä toimijoita. Haluamme tuoda mahdollisimman monta vapaaehtoistehtävää yhdelle alustalle, riippumatta siitä, minkä toimijan tehtävistä on kyse.   

Haluamme tuoda mahdollisimman monta vapaaehtoistehtävää yhdelle alustalle, riippumatta siitä, minkä toimijan tehtävistä on kyse.

Uutta alustaa on suunniteltu palvelumuotoilun keinoin syksystä 2019 lähtien ja sen tekninen toteutus ja lanseeraus tapahtuu vuoden 2020 aikana. Kehitystyön tuloksia on testattu käyttäjillä koko prosessin ajan ja tarvittavia muutoksia on tehty saatujen kommenttien pohjalta. Tavoite on ollut säilyttää vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien tarvitsema toiminnallisuus ja joustavuus tekemättä alustasta kuitenkaan liian vaikeakäyttöistä. Suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon vapaaehtoisen näkökulma ja varmistettu, että palvelu on vapaaehtoisille visuaalisesti houkutteleva ja helppokäyttöinen.  

Vapaaehtoistehtävien välityksen lisäksi uuden alustan avulla tullaan keräämään tilastotietoa vapaaehtoistoiminnasta Suomessa. Myös yhteiskunnallisesti merkittävän hyvinvointidatan kerääminen on suunnitteilla. Uusi alusta tulee toimimaan vapaaehtoistyö.fi-osoitteessa. 

Satu Puolitaival

Satu Puolitaival

Kansalaisareena, viestintäsuunnittelija

Satu Puolitaival vastaa viestintätehtävien lisäksi myös Hiiop100.fi-alustan ylläpidosta. Hän on osallistunut uuden vapaaehtoistyö.fi-palvelun suunnitteluun ja kehitykseen vuodesta 2019 alkaen.

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Luomme edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi. Parannamme vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja näkyvyyttä. Kansalaisareenan vision mukaan Suomi on maailman paras paikka vapaaehtoistoiminnalle.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén