Siirry sisältöön
Verkkolehti
Maija Borén
Julkaistu 13.06.2024

Kulttuuriharrastus vahvistaa oppimista

Laaja kysely kulttuuriharrastamisen koetuista vaikutuksista tuo esiin eri-ikäisten oppijoiden äänen. Vastauksissa nousevat erityisesti harrastamisen vaikutukset yhteisöön ja oppimiseen.

Oppiminen
Valokuva ihmisistä ringissä, kädet ristissä ja yhteen liitettyinä.
Kuva: Ville Kurki

Kansalaisfoorumi tekee järjestökumppaniensa kanssa nyt toistaa kertaa KULHA-selvitystä. Vuonna 2022 tehdyn ensimmäisen selvityksen tulokset tulivat tarpeeseen.

– Kulttuurikentällä on aiemmin tutkittu paljon ammattimaisesti tuotetun kulttuurielämysten vastaanottamisen hyvinvointivaikutuksia, eli kulttuurin käyttäjän näkökulmaa. Kulttuurin harrastajien ääni on kuitenkin jäänyt kokonaan kuulematta, selvitystä koordinoiva koulutussuunnittelija Hanna Pulkkinen Kansalaisfoorumista kertoo.

Kulttuurinen harrastustoiminta tuottaa monipuolisia hyvinvointivaikutuksia

KULHA-selvityksen tuloksia on hyödynnetty monenlaisessa vaikuttamistyössä. Niin Sivistysliitto Kansalaisfoorumi kuin sen jäsenjärjestöt ovat hyödyntäneet selvityksen tuloksia edunvalvontatyössään. Lisäksi selvityksen ovat löytäneet useat toimijat järjestöissä, hyvinvointialueilla ja ministeriöissä.

Kulttuurikentän toimintamahdollisuuksia supistetaan jatkuvasti ja siksi on yhä tärkeämpää pystyä osoittamaan esimerkiksi kulttuuriharrastamisen vaikuttavuutta.

Harrastustoiminnalla vahvistetaan kansallista kriisinkestävyyttä.

– Kulttuurin harrastaminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille, Hanna Pulkkinen sanoo. Harrastustoiminnassa syntyy yhteisöjä ja toimiminen kulttuurin parissa lisää ihmisten luottamusta toisiinsa. Harrastaminen vahvistaa myös ihmisten identiteettiä ja henkistä joustoa, eli resilienssiä.

Näillä on vaikutusta paitsi harrastaviin yksilöihin ja heidän elämänlaatuunsa, mutta myös yhteiskuntaan: niillä vahvistetaan kansallista kriisinkestävyyttä.

Lähes jokainen 15-28 -vuotiaista vastaajasta kokee saavansa iloa oppimisesta harrastuksessaan.

Uudessa selvityksessä on näkyvissä kulttuuriharrastamisen oppimiseen ja sosiaalisiin yhteisöihin liittyvät vaikutukset. Alustavan analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että oppimiseen liittyvät positiiviset vaikutukset korostuvat erityisesti nuorilla vastaajilla. Jopa 99,1% 15-28 -vuotiaista on vastannut, että harrastus on lisännyt heidän haluaan oppia lisää. 98,8% 15-28 -vuotiaista vastaajista kokee saavansa iloa oppimisesta harrastuksessaan.

Uuden selvityksen dataa käsitellään parhaillaan

Vuoden 2024 KULHA-selvitykseen saatiin yhteensä 1616 vastausta. Tänä vuonna laadittiin oma mittaristo ja kyselypohja myös lapsille ja nuorille. 18% vastauksista saatiin lasten ja nuorten kyselyyn ja loput 82% aikuisten kyselyyn. Vastauksia kerättiin verkkolomakkeella yhdessä järjestökumppanien, Nuorisoseurojen, Nuori Kulttuurin, Harrastajateatteriliiton, Nuorisosirkusliiton, Puhallinorkesteriliiton ja Kansanmusiikkiliiton kanssa. Lisäksi Taiteen Perusopetusliitto keräsi samaan aikaan tietoa KULHA-mittaristolla.

Hanna Pulkkinen Kansalaisfoorumista on iloinen saaduista vastauksista:
– Olen valtavan iloinen, että harrastusryhmät ympäri Suomen malttoivat käyttää aikaa selvitykseen vastaamiseen. Monet olivat myös nähneet aikaa ja vaivaa avoimiin kysymyksiin vastaamisessa. Näistä vastauksista saamme arvokasta materiaalia, joka syventää selvityksen tuloksia.

KULHA-selvityksen ensimmäiset tulokset saadaan jo ennen juhannusta. Selvitys julkaistaan syyskuussa 2024.

Maija Borén

viestintä- ja koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Kirjoittaja kokee elämässään merkityksellisyyttä kansalaistoiminnan ja yhdenvertaisuuden teemojen, sekä tunnepuheen äärellä. Hän liikuttuu yhdessä tekemisen imusta ja maalaa mieluiten mehukkailla väreillä ja suurella siveltimellä.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén