Siirry sisältöön
Verkkolehti
Petri Toikkanen
Julkaistu 02.10.2023

Järjestöillä on tahtoa uudistua

Tuoreen selvityksen mukaan tulevaisuuden näkymät järjestöissä ovat mainiot, jos uudistamisessa onnistutaan.

Järjestötyö
Joukko ihmisiä istuu lattialle piirretyn kuvan ympärille. Kuvassa erilaiset viivat johtavat hehkulamppuun.

Järjestökenttä elää voimakasta muutoksen aikaa. Liki 80 prosenttia järjestöistä kokee, että epävarmuus ja muutosten nopeus kasvavat. Samalla kenttä näyttää jakaantuvan kahtia. 51 prosentille järjestöistä tilanne on kohtuullisen vakaa ja tarvittavat uudistukset maltillisia. Toinen puolikas näkee järjestönsä tarvitsevan vähintään kohtalaisen suuria muutoksia.

Muutoksiin vastaamista ja uudistumista valottaa kolmatta kertaa toteutettu Tulevaisuuden näkymät järjestöissä -selvitys. Siinä näkemyksiä järjestöjen tilasta kysyttiin viidensadan suurimman järjestön ammattijohtajilta.

Kilpailu kovenee ja vapaaehtoisuus muuttuu

Järjestöjen välinen kilpailu rahasta, jäsenistä, vapaaehtoisista ja osaavasta työvoimasta kovenee. Kolikon toisena puolena on yhteistyön syventyminen. Lisävoimaa haetaan yhteistyöstä erityisesti muiden järjestöjen, mutta myös julkisen sektorin ja yritysten kanssa.

Uudenlaisen jäsen- ja vapaaehtoiskokemuksen kehittäminen onkin lähitulevaisuudessa tärkeää.

Huolestuttavimpana kehityskulkuna voidaan pitää sitoutumisen heikkenemistä, minkä vuoksi luottamushenkilöiden ja tekijöiden rekrytointi sekä jäsenhankinta vaikeutuvat. Näin uskoo kaksi kolmesta järjestöjohtajasta. Ilmiö iskee kovaa etenkin vapaaehtoisuuteen pohjaaviin järjestöihin. Uudenlaisen jäsen- ja vapaaehtoiskokemuksen kehittäminen onkin lähitulevaisuudessa tärkeää noin puolelle järjestöistä.

Toimintatapoja ja rakenteita uudistetaan

Suurimpina kehittämiskohteina järjestöissä nähdään vaikuttamisen mittaaminen sekä yleinen näkyvyys, viestintä ja markkinointi. Niissä joka toinen järjestö kokee tarvitsevansa voimakasta kehittämistä. Strategisen johtamiseen sekä yhteiskehittämiseen asiakkaiden ja jäsenten kanssa haluaa panostaa voimakkaasti yli kolmasosa.

Kaavio otsikolla "Tulevaisuuden näkymät järjestöissä".

Muutoksia on luvassa toimintatapoihin ja rakenteisiin. 76 % näkee toimintatapojen ja 64 % rakenteiden selvästi muuttuvan nykyiseen nähden. Etenkin paikallisyhdistyksistä koostuvat järjestöt joutuvat miettimään organisoitumistaan.

Avustusraha on tulevaisuudessa entistä tiukemmassa. Omarahoitusta vahvistetaan yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja lahjoitustoiminnalla. Isoilla ammattimaisilla järjestöillä myös liiketoiminta on mietintämyssyssä.

Kaikista haasteista huolimatta luottamusta tulevaisuuteen on.

Digitaaliset välineet ovat suuria mahdollisuuksia mutta edellyttävät digiosaamiseen panostamista. Uuden tekoälyn hyödyntäminen vaatii opettelua.

Vähäisempää kehittämistä tarvitsevat johtaminen, vastuullisuus ja järjestöjen perusta.

Tulevaisuuden uskoa ja uudistumisen tahtoa

Osaaminen, tahto ja näkemys koetaan uudistamisen parhaiksi voimavaroiksi. Esteinä uudistumiselle nähdään rahan ja ajan puute.

Kaikista haasteista huolimatta luottamusta tulevaisuuteen on. 38 % järjestöistä ennakoi toimintansa pysyvän suunnilleen samankokoisena seuraavien viiden vuoden aikana, ja toinen 38 % uskoo toiminnan kasvavan. Uudistumiseen näyttää olevan haluja ja intoa, ja suurin osa myös uskoo onnistuvansa. Epävarmuutta ja tulevaisuussumua varmasti riittää jatkossakin, mutta sinnikästä uudistustyötä jatkaen järjestöjen tulevaisuuden näkymät ovat valoisat.

Petri Toikkanen

strategiavalmentaja ja toimitusjohtaja, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Järjestöt ja kansalaistoiminta aina lähellä sydäntä. Strategiavalmentaja ja toimitusjohtaja Osana yhteistä ratkaisua Oy:ssä. Ollut tekemässä yli 30 järjestön strategiaa.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén