Siirry sisältöön
Tietopankki
Sanna Ryynänen
Julkaistu 11.11.2020

Vaihtoehtosuunnittelu haastaa viralliset suunnitelmat

Vaihtoehtosuunnittelu tarkoittaa kansalaisten laatimia vaihtoehtoja virallisille suunnitelmille esimerkiksi kaavoituksesta tai rahankäytöstä.

Vaihtoehtosuunnittelussa alueen asukkaat haastavat viralliset suunnitelmat kehittämällä niistä vaihtoehtoisia versioita. Suunnitelmat voivat liittyä esimerkiksi kaavoitukseen, julkisesti omistettujen tilojen käyttöön, maankäyttöön tai budjetointiin.

Vaihtoehtoinen visio Herttoniemen ja Roihupellon alueista

Eri kaupungeissa aktivistit ovat tehneet vaihtoehtoisia yleis- tai asemakaavasuunnitelmia, joita kutsutaan toisinaan varjokaavoiksi. Muun muassa Helsingissä Herttoniemen ja Roihupellon alueiden kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset keräsivät Facebook-ryhmässä ideoita, joiden pohjalta he laativat vaihtoehtoisen vision siihen, miten alueita voisi kehittää. Kaupungin suunnitelma olisi pitänyt alueet yritys- ja teollisuuskäytössä.

Kaupunkilaiset lähtivät kehittämään alueita toisenlaisella idealla. He sijoittivat niihin puistoja, palstaviljelyä, skeittiparkkeja ja oleskelualueita. Liikerakentamiseen tarkoitetuille alueille suunniteltiin asuntoja: taloissa yhdistyisivät katutason liiketilat ja ylempien kerroksien asunnot, umpikortteleiden sisäpihoilla olisi leikkipaikkoja ja oleskelutiloja, katoilla kasvihuoneita, grillauspaikkoja ja viljelypalstoja.

Alue alkaisi houkutella ihmisiä viipymään sen kaduilla ja aukioilla.

Liike- ja laitosrakennusten katoille tulisi aurinkopaneeleita, ja katutason tyhjiin liiketiloihin saataisiin yrittäjiä, kun alue alkaisi houkutella ihmisiä viipymään sen kaduilla ja aukioilla sen sijaan, kun se nyt koetaan pelkäksi läpikulkualueeksi.

Katso täältä vaihtoehtoinen suunnitelma Herttoniemen ja Roihupellon alueiden kehittämiseksi.

Östersundomin varjokaava

Luontojäjrjestöt ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri tekivät yhteistyössä vaihtoehtoisen yleiskaavan Östersundomin alueelle. Vaihtoehtokaavan laatijat olivat sitä mieltä, että virallisessa kaavaluonnoksessa luonto- ja virkistysalueiden osuus jäi liian pieneksi. Niinpä vaihtoehtokaavassa prosessin käännettiin ympäri: aloitettiin rajaamalla ne alueet, joille ei rakennettaisi. Sen jälkeen muualle osoitettiin rakennusalaa 45 000 uudelle asukkaalle ja 8 000 työpaikalle.

Vaihtoehtokaavassa käännettiin prosessi ympäri.

Alkuperäiseen kaavaan nähden määrät laskivat hieman yli puoleen. Sen sijaan kaavaan tuli enemmän sellaisia alueita, jotka sitovat ja varastoivat hiiltä, sekä vettä läpäisevää maaperää ja vesistöjen rehevöitymistä ehkäisevää hulevesien hallintaa. Ihmisten virkistyskäyttöön jätettiin paljon luontoalueita, jotka samalla toimivat eläinten luontaisina leviämisreitteinä alueella, jossa sijaitsee paljon suojeltuja luontokohteita.

Rakenteet suunniteltiin kestäviksi ja energiatehokkaiksi. Joukkoliikenteen käyttö olisi helppoa, asuinyhdyskunnat olisivat tiiviisti rakennettuja, niiden välillä kulkisi metro ja ympärille jäisi tärkeitä luontoalueita. Tavoite oli, että asukkaat pääsevät luontoon kotioveltaan. Ranta-alue pidettiin kaikille yhteisenä, eikä rannan tuntumaan suunniteltu rakentamista myöskään ilmastonmuutoksen aiheuttaman rantaviivan siirtymisen ennakoimiseksi.

Katso täältä Östersundomin varjokaavan luonnos.

Taipalsaaren vaihtoehtobudjetti

Taipalsaaren kunnassa asukkaat päättivät pelastaa lakkautusuhan alla olleen kyläkoulun laatimalla vaihtoehtoisen budjetin. He kävivät läpi kaupungin säästölistan laskelmat ja konsultin ehdottamat talouden sopeuttamistoimet, ja löysivät niiden luvuista ristiriitaisuuksia.

Asukkaat päättivät pelastaa lakkautusuhan alla olleen kyläkoulun.

Kunta auttoi vaihtoehtobudjetin laatijoita kertomalla heille kunnan säästötarpeista ja perehdyttämällä heitä säästökohteisiin. Yhteistyön tuloksena asukkaat pystyivät korjaamaan budjetin heikkouksia ja luomaan uuden listan säästötoimista.

Lue lisää: