Siirry sisältöön
Tietopankki
Tuuli Liski
Julkaistu 11.11.2020

Aitoa osallistumista kansalaisraadeissa?

Kansalaisraatien avulla pyritään lisäämään aitoa osallistumista ja deliberatiivista demokratiaa.

Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen

Kirjoittajat
Raisio, Harri
Vartiainen, Pirkko
Julkaisuvuosi2011
JulkaisijaSuomen Kuntaliitto

Kansalaisosallistumisen voidaan nähdä vahvistavan demokratian toteutumista ja päätöksenteon legitimiteettiä. Aidon osallistumisen kehittäminen on kuitenkin haasteellista. Tähän haasteeseen tarttuu Harri Raision ja Pirkko Vartiaisen julkaisu Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen

Kirjoittajat kysyvät, voisiko osallistumisen illuusiosta päästä aitoon vaikuttamiseen deliberatiivisen eli keskustelevan demokratian avulla. Kirja käy läpi deliberatiivisen demokratian prosesseja ja malleja, ja käsittelee niistä erityisesti kansalaisraateja.

Julkaisu toimiikin käsikirjana niille, jotka harkitsevat kansalaisraatihankkeiden toteuttamista. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä eri puolilta maailmaa, muun muassa Englannista, Australiasta ja Yhdysvalloista.

Deliberatiivisen demokratian mahdollisuudet ja haasteet

Raisio ja Vartiainen esittelevät deliberatiivisen demokratian perusajatukset ja vaatimukset.

Positiivisia puolia ovat muun muassa

 • kansalaisaktiivisuuden lisääntyminen
 • päätöksenteon legitimiteetin kasvu
 • parempien päätösten aikaansaaminen
 • empatiaongelman väheneminen
 • näkemysten fokusoituminen yhteiseen hyvään.

Deliberatiivisella demokratialla on kuitenkin myös haasteensa:

 • aito edustavuus ei välttämättä toteudu
 • tasapainoista ja laadukasta keskustelua voi olla vaikea saavuttaa
 • vaikuttavuuteen ja jatkuvuuteen liittyy ongelmia
 • prosessin integriteettiä eli oikeanlaista toteuttamista voi olla vaikea varmistaa.

Kansalaisraatien mahdollisuudet ja haasteet

Kansalaisraadeista on maailmalla suhteellisen laajalti kokemusta, niitä on toteutettu erityisesti Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Australiassa – Pohjoismaista lähinnä Tanskassa. Kansalaisraatien perustoimintaperiaatteisiin ja ihanteisiin kuuluu mikrokokoisen yhteiskunnan tavoittelu. Tärkeää on ryhmän sopiva koko ja tarjottavan informaation korkea laatu. Laadukkaan deliberaation kannalta on keskeistä, että prosessi on reilu ja puolueeton eikä sisällä manipulaatiota.

Kansalaisraadeilla nähdään moninaisia hyötyjä, kuten

 • yhteisymmärryksen lisääminen vaikeissa päätöksissä
 • yhteiskunnallisen huomion herättäminen
 • osallistujien lisääntyvä kyky kuunnella ja huomioida toisten mielipiteitä.

Kansalaisraatien toteuttamiseen liittyy kuitenkin haasteita:

 • prosessin kustannukset
 • edustavuuden saavuttaminen
 • sidosryhmien yhteistyöhalukkuuden varmistaminen
 • vaikuttavuuden arviointi voi olla hankalaa.  

Raisio ja Vartiainen antavat julkaisussaan askel askeleelta etenevät ohjeet kansalaisraatien toteuttamiseen Suomessa. Havainnollistavana esimerkkinä käytetään Vaasassa vuonna 2010 toteutettua nuorten kansalaisraatia.

Teksti perustuu tällä sivustolla aiemmin julkaistuun, Tuuli Liskin laatimaan kirjaesittelyyn.

Lue lisää: