Siirry sisältöön
Tietopankki
Tuuli Liski
Julkaistu 11.11.2020

Joukkoistaminen

Joukkoistamisella saadaan valjastettua ison ihmisjoukon yhteinen tieto ja oivallukset. Se lisää kansan vaikutusmahdollisuuksia ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Crowdsourcing for Democracy : A new era in policy-making

Kirjoittaja
Aitamurto, Tanja
Julkaisuvuosi2012
JulkaisijaParliament of Finland, Committee for the future

Kansalaisten äänestysinnokkuus ja politiikkaa kohtaan osoittama kiinnostus ovat laskeneet. Yksi keino niiden kasvattamiseen on käyttää internetin tarjoamia työkaluja, kuten joukkoistamista, jolla voidaan pyrkiä osallistamaan ihmiset poliittiseen päätöksentekoon.

Hyödynnetään kollektiivista älyä

Joukkoistaminen tarkoittaa kaikille avointa kutsua osallistua tehtävään, joka on auki verkossa. ”Joukko” viittaa siihen määrittelemättömään ihmisryhmään, joka osallistuu tehtävään. Osallistuminen tapahtuu, kun tämä joukko vaihtaa tietoa ja mielipiteitä ja jakaa lahjakkuuttaan tehtävän puitteissa.

Joukkoistamisen avulla kerätään kollektiivista älykkyyttä. Kollektiivinen älykkyys perustuu ajatukselle, että tieto on kaikkein tarkinta ja paikkansapitävintä, kun se koostuu laajan ja monipuolisen joukon osallistumisen kautta.

Antaa kansalle äänen

Aitamurto huomauttaa, että poliittisten päätösten avaaminen kansalle kasvattaa niiden legitimiteettiä, läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Joukkoistamisen kautta kansa saa tilaisuuden osallistua ja saada äänensä kuuluviin sekä tietoutta päätöksen alla olevista asioista. Hallinnon kannalta joukkoistaminen toimii tiedonkeruuprosessina, jonka kautta päätöksentekijät saavat kuvan kansalaisten arvoista ja asenteista.

Hallinnon kannalta joukkoistaminen toimii tiedonkeruuprosessina.

Kirjassa esitellään erilaisia demokraattisia prosesseja, jotka voivat hyötyä joukkoistamisen käytöstä. Esimerkkitapauksia on useita, esille nostetaan muun muassa Islannin uudistettava perustuslaki ja Chicagon kaupungin budjettisuunnittelu. 

Lisäksi joukkoistaminen sopii muun muassa osaksi innovaatioprosesseja, markkinointia, rahoituksen keräämistä sekä toimii journalistien työvälineenä.

Joukkoistamisen hyötyjen esittelyn ohella on kuitenkin huomionarvoista todeta, että joukkoistaminen ei suinkaan korvaa perinteisiä asiantuntijalausuntoja, vaan on informatiivinen ja täydentävä prosessi. 

Teksti perustuu tällä sivustolla aiemmin julkaistuun, Tuuli Liskin laatimaan kirjaesittelyyn.

Lue lisää: