Siirry sisältöön
Verkkolehti
Anneliina Wevelsiep
Julkaistu 16.06.2022

Yhdistyslain uudistus etenee 

Etäkokouksen salliva ja etäosallistumista helpottava lakiesitys on nyt eduskunnan käsittelyssä. Osa muista yhdistyslain uudistuksista edennee syksyllä 2022.

Järjestötyö
Puheenjohtajan nuijan digitaaliset ääriviivat.
Kuva: Conny Schneider / Unsplash

Oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2022-luvulla -hankkeessa tavoitteena on ollut edistää ja helpottaa yhdistystoimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Työryhmä asetettiin keväällä 2019 ja työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella keväällä 2021. Nyt ensimmäiset yhdistyslain uudistukset ovat edenneet hallituksen esityksiksi. Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen esitteli Allianssin ajankohtaiswebinaarissa 1.6.2022 yhdistyslain uudistamista.  

Etäkokous ja -osallistuminen etenee ensin 

Työryhmän esittämät yhdistyslain uudistukset etenevät osin, mutta osin uudistusten eteneminen on vielä auki.  

Nopeimmin etenee etäkokoukset salliva ja etäosallistumista helpottava lakiesitys (HE 47/2022), joka on eduskunnan käsittelyssä paraikaa. Esityksessä etäosallistuminen kokoukseen olisi mahdollista yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jollei sitä ole erikseen säännöissä rajoitettu tai kielletty.

Myös täysin etänä järjestettävät sääntömääräiset kokoukset mahdollistettaisiin. Lisäksi ennakkoilmoittautumiseen voitaisiin velvoittaa, avoin äänestys tehtäisiin mahdolliseksi myös suhteellisessa vaalissa ja etäosallistumisen ja etäkokouksen osalta vaatimus äänestys- ja vaalijärjestyksestä poistuisi. Hyväksytyksi tullessaan lakimuutokset astunevat voimaan nopeasti, mahdollisesti jo 1.7.2022.  

Muut yhdistyslain uudistusesitykset syksyllä? 

Eduskunnan käsittelyyn saataneen syyskaudella 2022 muitakin yhdistyslain uudistuksia. Tämä toinen hallituksen esitys koskisi jäsen- ja liittoäänestyksen mahdollistamista hallituksen jäsenistä sekä mahdollistaisi jäseneksi ottamisen ja eroilmoitusten vastaanottamisen delegoinnin, jos nämä on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Lisäksi se mahdollistaisi kevyemmän tilinpidon pienille yhdistyksille: yhdistykset, joiden tuotot ovat vähäiset, voisivat pitää tiliotepohjaista tilinpitoa, siis maksuperusteista yksinkertaista kirjanpitoa. Tällöin mahdollistuisi myös tilinpäätöstä kevyemmän vuosilaskelman tekeminen. Näiden yhdistyslain uudistusten ennakoidaan astuvan voimaan 1.1.2023 alkaen. 

Jatkovalmistelussa on myös yhdistysten yhdistymisen helpottaminen. Lisäksi etenemässä olisivat toimitusjohtaja-toimielimen mahdollistaminen yhdistyksille sekä ns. toimintaryhmälaki, mikäli toteutukseen saadaan budjettirahoitus. Mikäli esitykset etenevät, ne tullevat voimaan 1.1.2024 alkaen.

Anneliina Wevelsiep

pääsihteeri, Kansalaisfoorumi


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén