Siirry sisältöön
Verkkolehti
Maia Fandi
Julkaistu 16.06.2022

Tulevaisuus toivoa täynnä?

Uuvuttavista uhkakuvista päästään toiveikkaaseen tulevaisuusajatteluun yhteisöllisen Tulevaisuustaajuus-työpajan avulla.

Yhteisöllisyys
Ryhmä ihmisiä nousee rinnettä ylös ja pitää toisiaan kädestä.

Hiljattain tehdyn kyselyn mukaan nuoria huolestuttaa tulevaisuudessa eniten ilmastonmuutos, sodat ja sodan leviäminen Suomeen sekä omat henkiset ongelmat, kuten masennus ja uupumus. Aikamme – reaaliaikaisia sotakuvia tarjoavine uutisineen – suorastaan syöttää joka suunnalta uhkia, jotka nakertavat toivoa ja tulevaisuususkoa. Jokainen meistä varmasti tunnistaa sen, että oma mieli täyttyy helposti erilaisilla uuvuttavilla uhkakuvilla, dystopioilla. Tänä aikana on erityisen tärkeää kurottaa kohti toivoa, kohti muutosta.

Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään.

Helpommin sanottu kuin tehty, saatat ajatella. Tai ehkä mietit, että on turhaa toksista positiivisuutta kurotella uhkien keskeltä kohtia valoa. Tässäpä sinulle hyviä uutisia: teot toiveikkaan tulevaisuuden eteen eivät ole vaikeita. Tähän on olemassa toimivia, yhteisöllisiä työkaluja, kuten esimerkiksi Sitrassa kehitetty Tulevaisuustaajuus-työpaja. Keväällä 2021 olin mukana Sitran Tulevaisuustaajuus-vetäjäkoulutuksessa, joka oli kuin balsamia uhkakuvien nakertamalle mielelleni. Yhteisöllinen työpajamalli vakuutti ja vaikutti minuun syvästi.

Tulevaisuustyöpaja kannustaa haastamaan, kuvittelemaan ja toimimaan

Tulevaisuustaajuuden keskeinen viesti on: Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään. Työpaja avartaa ymmärrystä siitä, että on olemassa monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Mikään noista vaihtoehtoisista tulevaisuuksistakaan ei vain tapahdu, vaan niihin vaikutetaan teoilla.

Kolmesta vaiheesta koostuvan Tulevaisuustaajuus-työpajan voi kiteyttää sanoihin: haasta, kuvittele ja toimi! Toimintaan kannustavan työpajan ensimmäisessä osassa osallistujat pääsevät tunnistamaan olemassa olevia tulevaisuuskuvia ja haastamaan niitä.

Vision without action is daydream, action without vision is nightmare, Japanese proverb.

Toisessa osiossa harjoitusten avulla kuvitellaan, miltä maailma – tai oma yhteisö – näyttäisi esimerkiksi 30 vuoden päästä. Tulevaisuustaajuus kannustaa ajattelemaan isosti, mahdollistaa yhteisöllisen visioinnin. Yhdessä visioidaan millaista olisi, kun toivotut muutokset ovat tapahtuneet.

Viimeisessä osiossa mietitään konkreettisia toimia kohti toivottua tulevaisuutta. Toimintaa jäsennetään kolmella tasolla: käyttäytymisen, rakenteiden ja ajattelun. Jakaminen ja keskustelut kulkevat punaisina lankoina.

Työpaja vie aikaa kolme tuntia ja järjestäjältä suunnitteluun, valmisteluun ja jälkitöihin kuluvan ajan. Varsinainen toiminta toivottavan muutoksen eteen jää toteutettavaksi työpajan jälkeen, mutta olennaista on, että Tulevaisuustaajuus-työpajassa alkaa toivo itää.

Vaihtoehtoja ja tukimateraalia pajan järjestämiseen

Työpaja voidaan järjestää tietyn teeman ympärille tai avoimella teemalla. Sen voi järjestää omalle organisaatiolle esimerkiksi osana strategiaprosessia tai osallistavaa kehittämistyötä tai avoimena tapahtumana, jossa osallistujat eivät entuudestaan tunne toisiaan.

Tulevaisuustaajuus voi toimia myös kanavana, joka tuo yhteen ihmisiä erilaisista taustoista jakamaan ja visioimaan yhdessä toivottavia muutoksia ja miettimään konkreettisia tekoja niitä kohti. Materiaalit työpajan järjestämiseen löytyvät Sitran nettisivulta ja ovat avoimesti kaikkien käytettävissä, joten rohkeasti vaan kokeilemaan! Jos kaipaat kokenutta fasilitaattoria, myös listaus Sitran kouluttamista Tulevaisuustaajuus-vetäjistä löytyy samalta sivustolta.

Maia Fandi

Maia Fandi

suunnittelija, Opintokeskus Visio

Kirjoittaja hyödyntää Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää niin päivätyössään Opintokeskus Visiossa kuin freelancerkeikoillaankin innostajana ja fasilitaattorina eri organisaatioissa.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski