Siirry sisältöön
Verkkolehti
Annina Laaksonen & Laura Arikka
Julkaistu 11.06.2020

Poikkeusaikana tarvitaan yhteistä keskustelua

Alkuvuoden aikana olemme joutuneet kansakuntana muiden mukana kohtaamaan jotakin, mitä tutkijat ovat osanneet odottaa ja me muut olemme painajaisissamme pelänneet.

Yhteisöllisyys
Nuori nainen keskustelee verkkopalaverissa.
Poikkeusajan dialogit tarjoavat tilaisuuden rakentavaan keskusteluun verkossa.

Kun kriisi kohtaa yhteiskuntaa, alkavat vakaat ja vaikuttavat yhdistykset, järjestöt, ev.lut. kirkko ja erilaiset liikkeet toimia uudella tavalla jo kaiken olemassa olevan hyvän tekemisen lisäksi. Suomi toimii ja haluamme auttaa toinen toisiamme hädän hetkellä. Monet asiat, kuten vaikkapa koronapandemian aikana tehdyt poikkeuksellisen ripeät toimet riskiryhmien auttamiseksi ovat olleet tulosta laajasta yhteistyöstä, jonka etujoukossa järjestökenttä on ollut. 

Rakentavaa vuoropuhelua koronakriisiin

Yhteiskunnassamme on ollut myös havaittavissa, että asenteet erilaisuutta kohtaan ovat kiristyneet, ja kuilut erilaisten ihmisryhmien välillä syventyneet. Rajoitamme ja valvomme pelon keskellä helpommin muiden oikeuksia kuin omiamme.

Yhteiskunnassamme on ollut myös havaittavissa, että asenteet erilaisuutta kohtaan ovat kiristyneet, ja kuilut erilaisten ihmisryhmien välillä syventyneet.

Koronakriisi koskettaa kaikkia suomalaisia. Jo ennen kuin tilanne täysin normalisoituu, tulisi meidän antaa toisillemme aikaa, oli sitten kyse tutuista tai tuntemattomista. Voimme kokoontua etänä ja myöhemmin kasvotusten yhteen ja kertoa kokemuksistamme toisillemme, ilman pelkoa toisten arvioivista, arvottavista tai arvostelevista sanoista, kun uskaltaudumme kertomaan. 

Muutamia vuosia sitten Sitrassa kehitettiin Erätauko-keskustelumenetelmä, jonka tavoitteena on edistää rakentavaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Menetelmä kehitettiin verkostomaisesti ja se on avoin, maksuton ja yksinkertainen menetelmä koota ihmisiä yhteen keskustelemaan toinen toistaan kunnioittaen. Erätauko kehitettiin kasvokkaisiin kohtaamisiin, mutta poikkeusaikana se on taipunut hienosti myös verkkoympäristöön. 

Poikkeusajan dialogit mahdollistavat kohtaamisen verkossa

Nyt jos koskaan on tarvetta kaikkia osapuolia kunnioittavalle keskustelulle ja rakentavalle vuoropuhelulle. Jokainen paikallisyhteisö, kansalliset isot ja pienet toimijat, voivat tarjota tälle digitaalisen alustan. Erätaukoa käytetään myös DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja Valtiovarainministeriön Poikkeusajan dialogisarjassa, johon kuka tahansa voi liittyä mukaan järjestäjäksi. 

Tarkoituksena ei ole yrittää ratkaista asioita, vaan lisätä ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta.

Osallistujia on kutsuttu mukaan keskustelemaan oman kokemuksensa kautta. Tarkoituksena ei ole yrittää ratkaista asioita, vaan lisätä ymmärrystä itsestä, muista ja maailmasta. Turvalliset paikallisyhteisöt, joissa ihmiset vaikkapa normaaliolosuhteissa harrastavat, ovat mitä parhaimpia alustoja keskusteluille. Myös Suomen Nuorisoseurat ja Kansalaisfoorumi ovat järjestäneet verkkokeskusteluja yhdessä. 

Kohtaamiset vahvistavat luottamusta

Jälleenrakentamisen aikana ihmiset tarvitsevat turvallisia yhteisöjä ja paikkoja, joissa voivat jakaa tuntemuksiaan. Ne vahvistavat ihmisten välistä luottamusta ja parantavat kasvaneen luottamuksen myötä yhteiskunnallista resilienssiä kohdata uudet, tulossa olevat haasteet. 

Samaan aikaan kun erilaiset kriisiauttamisen tavat vahvistuvat, on tarvetta myös arkea kannattelevalle kohtaamisille. Niitä tarvitsevat erityisesti lapset ja nuoret mutta myös aikuiset, jotka ovat saattaneet joutua lomautetuksi tai konkurssiin tai joiden tehtävänä on ollut kannatella yhteiskunnan toimivuutta, työyhteisöään, iäkkäitä vanhempiaan tai lapsiaan koronapandemiasta johtuvien rajoitusten aikana. 

Tulee aika, jolloin täytyy käydä läpi, mitä kaikkea tapahtui ja miten toimittiin. Kaiken tämän tueksi, tulevaisuuden rakentamiseksi ja entistä vahvemman Suomen rakentamiseksi tarvitsemme myös rakentavaa keskustelua. 

Annina Laaksonen

Annina Laaksonen

pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat

Laura Arikka

Laura Arikka

toimitusjohtaja, Erätauko säätiö


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén