Siirry sisältöön
Verkkolehti
Anneliina Wevelsiep
Julkaistu 12.12.2019

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen etenevät

OKM:n työryhmä on tekemässä osuvia ehdotuksia vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Lisäksi digitaalinen osaamiskiekko tuo avun myös harrastuksissa saadun osaamisen opinnollistamiseen ja hyväksilukuun. Osaamismerkit jäävät kuitenkin edelleen ehdotuksissa varjoon.

Oppiminen
Nainen työhaastattelussa.

Jatkuvan oppimisen ajatuksena on kehittää ja uudistaa osaamista elämän eri vaiheissa. Eri aikoina ja eri paikoissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeä osa jatkuvan oppimisen ajattelua. OKM asetti 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.

Työn luonnos oli syyskuussa lausuntokierroksella. Työryhmä luovuttaa muistionsa esityksineen 17.12. ja vuoden vaihteessa julkaistaan oppilaitoksille suunnattu aineisto. Osaamisen arviointia tukeva opas ja täydennyskoulutus henkilöstölle on myös suunnitteilla.  

Esityksen tärkein viesti on nostaa esiin osaamista, jota vapaan sivistystyön koulutuksessa saavutetaan.

Vapaa Sivistystyö ry:ä työryhmässä edustanut toiminnanjohtaja Marita Salo Opintokeskus Siviksestä näkee työn tärkeänä:  

– Esityksen tärkein viesti on nostaa esiin osaamista, jota vapaan sivistystyön koulutuksessa saavutetaan. Oman osaamisen kehittämisen tavoitteiden ja saavutusten näkyväksi tekeminen on motivoivaa opiskelijoille itselleen. Samalla se nostaa esiin koko vapaan sivistystyön merkitystä osana elinikäistä oppimista.

Vapaan sivistystyön koulutus kansalliseen osaamisrekisteriin

Työryhmä esittää koulutusten osaamisperustaista kuvausta ja opintopisteyttämistä. Tämä mahdollistaisi sen, että vapaan sivistystyön koulutussuoritus voitaisiin viedä opiskelijan niin toivoessa kansalliseen osaamisrekisteriin, Koski-järjestelmään. Näin esimerkiksi kansanopistojen pitkillä linjoilla saavutetun osaamisen tunnistaminen mahdollistuisi Koski-järjestelmän kautta. Tällä hetkellä Koski sisältää vain formaalin koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja.  

– Tämän myötä koulutuksen suorittaneet voivat hyödyntää paremmin vapaan sivistystyön opintoja myös työelämässä ja tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Digitaaliset palvelut esimerkiksi työnhaussa yleistyvät nopeasti, joten on entistä tärkeämpää, että todistukset ja suoritukset löytyvät sähköisestä rekisteristä, kertoo Salo. 

Esitetyt toimintatavat poikkeavat paljon useiden vapaan sivistystyön oppilaitosten nykytoiminnasta ja myös säädöksistä: osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Koski-palvelun kautta edellyttää esimerkiksi henkilötietojen keräämistä sekä uudenlaisia hallintojärjestelmiä ja opetussuunnitelma- ja arviointityötä.  

Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat edelleen valita itse ne koulutukset, jotka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan osaamisperustaisesti.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat edelleen valita itse ne koulutukset, jotka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan osaamisperustaisesti. Päätöksen tiedon viemisestä Koskeen tekisi aina opiskelija. Opintojen omaehtoisuus ja itsensä kehittämisen mahdollistaminen ilman ”hyötynäkökulmaa” on edelleen mahdollista: oppiminen omaa kasvua, iloa tai hyvinvointia varten on tärkeää myös sellaisenaan, ilman todistusta ja arviointia. 

Harrastustoiminta osaamiskiekkoon

Harrastusten ja vapaaehtoistoiminnan kautta saatu osaaminen voidaan muuttaa opintopisteiksi entistä helpommin. Työvälineenä on digitaalinen osaamiskiekko, jota Partion osaamiskeskus on kehittänyt. Osaamiskiekolla etsitään vastaavuuksia harrastusten ja koulutusohjelmien välillä. Osaamiskiekon avulla harrastustenkin opinnollistaminen voi lisääntyä. Osaamiskiekosta voi sukeutua hieno työkalu elinikäisen ja jatkuvan oppimisen tueksi. 

Osaamismerkit keskittyvät osaamiseen koulutuksen sijaan  

Osaamismerkit ovat yleistymässä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluna mm. järjestöissä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Eri vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan osaamisalueisiin on luotu sähköisiä osaamismerkkejä, joista tämän verkkolehden muissa artikkeleissa annetaan esimerkkejä. Osaamismerkkejä ei kuitenkaan esityksen mukaan jatkossakaan viedä Koski-järjestelmään.

Eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää. Jatkuva oppiminen tapahtuu monella elämänalueella, myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ilman osaamismerkkityyppistä osaamisen tunnistamisen tapaa tämä osaaminen jää helposti edelleen tunnistamatta. Myös jatkuva oppiminen tarvitsee vapaaehtoistoiminnassa tai yhdistysaktiivina saavutetun osaamisen tunnistamista.

Anneliina Wevelsiep

pääsihteeri, Kansalaisfoorumi


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski