Siirry sisältöön
Verkkolehti
Eeva Sinisalo-Juha
Julkaistu 08.05.2019

Nuorisotakuutalo tarjoaa aikalisää nuorille aikuisille

Nuorisotakuutalo on Valo-valmennusyhdistyksen kehittämä toimintamalli kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 15–29-vuotiaille nuorille.

Osallisuus
Nuoria värikkäällä sohvalla pöydän ääressä.
Nuorisotakuutalojutun_kuva Nuorisotakuutalossa erityistä on nuorten mukaan se, että he saavat vain olla ja rauhoittua. / Kuva: Isra Hamdon

Se löytää paikkansa jo olemassa olevien paikallisten verkostojen lomasta, tuoden oman lisäarvonsa juuri tämän kohderyhmän kanssa tehtävään työhön. Keväällä 2019 taloja toimii Helsingissä, Raumalla, Tampereella ja Turussa.

Monille Nuorisotakuutalon nuorista on kertynyt paljon kokemusta eri palveluista, jotka ovat olleet harkittuja ja hyvää tarkoittavia. Kuitenkaan nuoren niistä saama hyöty ei ole ollut paras mahdollinen. Nuorisotakuutalossa he ovat vihdoin kokeneet tulevansa hyväksytyiksi omana itsenään. Nuori tulee sinne kuin lepäämään hänelle tarjotuista palveluista, rakentamaan kokonaiskuvaa itsestään ja tulevaisuudestaan. 

Yksinäisyydestä osallisuuteen ja yhteiskuntaan

Toimintamallin tavoitteena on tukea nuoria elämässä eteenpäin, myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Taustalla voi olla monenlaisia hankaluuksia, kuten mielenterveysongelmia, päihteiden liiallista käyttöä tai rikollisuutta. Nuorisotakuutalo tavoittaa myös nuoria, joilla on eriasteisia kehityshäiriöitä. Monilla on koulutuksesta tai työssä käymisestä vierähtänyt jo pidempi tovi. Koulutustaustaltaan nuoret ovat hyvin erilaisia.  

Yksinäisyys vaikuttaa olevan näitä nuoria yhdistävä tekijä. Monet ovat oppineet olemaan näkymättömiä ja kuulumattomia, ehkäistäkseen silmätikuksi ja kiusatuksi joutumista. Siksi nuoren kiinnittyminen Nuorisotakuutalon yhteisöön, siihen rauhoittuminen ja vähitellen sen turvallisuuteen luottaminen vaativat aikaa. 

Vaikka monet nuorista ovat palvelujen keskipisteessä, heidän oma osallisuuden kokemuksensa on heikko. Nuorisotakuutalon tavoitteena on altistaa nuoria turvallisesti osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Useimmat nuoret kommunikoivat aluksi vain työntekijöiden kanssa. Onkin haastavaa löytää tilanteita, joissa kuin vahingossa tuetaan nuorten keskinäistä juttelua. Miten suuri onkaan se askel, jonka nuori ottaa rohjetessaan vaihtamaan pari sanaa suoraan toisen nuoren kanssa. 

Kun nuori jossain vaiheessa on kotiutunut, on hän valmis myös aloittamaan oman tulevaisuutensa edistämisen kohti aktiivista kansalaisuutta.

Mikä tekee Nuorisotakuutalosta erityisen? 

Nuorisotakuutalo ei niinkään kuvaa fyysistä tilaa kuin nuorilähtöistä työotetta. Toiminnan tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle oman näköinen polku työhön tai koulutukseen ja paikkaan yhteiskunnassa. Monen nuoren aiempi kokemus palveluista kertoo sektoroituneesta ongelmalähtöisestä kohtaamisesta. Nuorisotakuutalolla ei olla kiinnostuneita diagnooseista tai nuoren muusta taustasta. Nuorista ei ole rekistereitä, heitä ei kutsuta asiakkaiksi. 

Nuorisotakuutalossa erityistä on nuorten mukaan se, että he saavat vain olla ja rauhoittua. Nuorelle on ensiarvoisen tärkeää saada mahdollisuus koostaa käsitystä itsestään ja omasta tulevaisuudestaan.

Nuorisotyö on Nuorisotakuutalon menetelmällinen koti. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja siinä tavoitellaan nuoren osallisuuden ja toimijuuden kehittymistä. Nuori itsessään on arvokas ja kiinnostava. Kokemus on ollut monelle nuorelle uusi ja hämmentävä.  Kuten eräs nuori asiaa kuvasi: ”Minä saan olla minä”.

Kohti aikuista toimijuutta

Nuorisotakuutalon kaikki nuoret eivät täytä syrjäytyneen tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevan ns. NEET-nuoren kriteerejä. He ovat kuitenkin hyvin ulkopuolisia. Nuorella voi olla opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa, mutta olemattomat edellytykset hyödyntää sitä. Nuori on kiinni palveluissa, mutta ei koe niitä omaa tilannettaan edistäviksi. Samalla toisaalla on nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolisia, mutta vahvasti oman elämänsä toimijoita. 

Toivon, että nuorista käytävässä keskustelussa ymmärretään, että nuoruuteen liittyy myös kasvu aikuisuuteen. Se on itsessään vaativa prosessi, jossa on hyödyllistä pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä ja minuuttaan. Lopetetaan pakkotahtinen nuorten eteenpäin tunkeminen ulkopuolisesti määriteltyä ”oikeaa reittiä” pitkin. Sen sijaan tarjotaan heille mahdollisuus rauhoittua, saada aikaa ja ohjausta toimijuuden löytymiseen. Samalla mahdollistuu sosiaalisten taitojen vahvistuminen ja rohkaistuminen kohti yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Se olisi oiva polku omannäköiseen aikuisuuteen siirtymisessä.  

Eeva Sinisalo-Juha

Eeva Sinisalo-Juha

tutkimuspäällikkö Nuorisotakuutalo, Valo-Valmennusyhdistys ry


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski