Siirry sisältöön
Verkkolehti
Julkaistu 16.06.2022

Lähde mukaan kehittämään reilua mediaa! 

Reilu media -tutkimushanke kutsuu aktiivisia kansalaisvaikuttajia, oman verkkomediakanavan ylläpitäjiä ja freelance-toimittajia mukaan työpajoihin, joissa tutkitaan moniäänisen julkisen keskustelun kipukohtia ja kehitetään yhdessä keinoja niiden parantamiseksi. 

Vaikuttaminen
Lähikuva ihmisestä, joka käyttää digitaalista piirtoalustaa tietokoneen ääressä.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tiloissa järjestetään yhteistoiminnallinen työpaja 8.9.2022 klo 11.15–16.00. Paja tuo kansalaisvaikuttajat ja ammattitoimittajat yhteisen tavoitteen ääreen miettimään miten kansalaiskeskustelun ja journalismin vuorovaikutusta voisi kehittää, jotta seurauksena olisi moniäänisiä mediasisältöjä ja mahdollisimman oikeudenmukaiseksi koettu keskustelukulttuuri. 

Työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, jaetaan kokemuksia dialogissa muiden osallistujien kanssa ja työskennellään yhdessä ”Reilun median toimintamallin” kehittämiseksi. Työskentelyn tuloksia hyödynnetään sekä kansalaisjulkaisemisen ja toimituskäytäntöjen kehittämisessä että tutkimuksen aineistona. Työpaja on maksuton. Osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit sekä korvataan mahdolliset matkakulut. Työpajaan otetaan 12 osallistujaa. 

Tämä työpaja toimii yhteistyössä Tampereen yliopiston järjestämän Journalistinen yleisötyö digiympäristössä -kurssin kanssa. Näissä kahdessa erillisessä työpajassa pohditaan yhteisiä kysymyksiä toimittajien ja kansalaistoimijoiden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa niitä kohtia, joissa toimitusten rutiinit ja kansalaiskeskustelun käytännöt saattavat ajautua törmäyskurssille – ja ehdottaa vastuullisia toimintatapoja törmäysten käsittelemiseksi. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset työpajaan: 

Yliopistotutkija Maarit Mäkinen 
Reilu media -hankkeen vastaava tutkija 
maarit.makinen@tuni.fi 

Tutkija Mikko Hautakangas 
Työpajojen vastuuhenkilö 
mikko.hautakangas@tuni.fi 


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski