Siirry sisältöön
Verkkolehti
Hanna Pulkkinen
Julkaistu 28.11.2022

Kulttuuriharrastus vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia

Kulttuuriharrastaminen vahvistaa harrastajien sosiaalisia suhteita, yhteisöön kuulumisen tunnetta ja osallisuutta. Tämä selvisi nuorille ja aikuisille suunnatusta kulttuuriharrastamista koskevasta kyselystä.

Osallisuus
Ryhmä hymyileviä tanssijoita rivissä kädet ylhäällä.
Kuva: Timo Hukkanen

Kansalaisfoorumin ja sen muutamien jäsenjärjestöjen tekemään kyselyyn vastasi keväällä 2022 yli 1300 kulttuurin harrastajaa eri puolilta Suomea.

Harrastusryhmä on kuin perhe

Kaikkein vahvimmin selvityksessä korostuivat kulttuuriharrastamisen positiiviset sosiaaliset vaikutukset. Vastaajat kommentoivat, että itselle tärkeä ja läheinen harrastusryhmä on kaikkein tärkein syy harrastaa ja jopa 94 % kertoo saaneensa uusia kavereita harrastuksen myötä. Moni kertoo solmineensa pitkäikäisiä, jopa kymmeniä vuosia kestäneitä ystävyyssuhteita harrastuksen parissa.

94 % kertoo saaneensa uusia kavereita harrastuksen myötä.

Vastaajat kertovat, kuinka kulttuuriharrastus tuo yhteen erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja yhteinen kiinnostus harrastusalaa kohtaan syventää ihmissuhteita. Eräs vastaaja kommentoi muun muassa näin: “Harrastajateatteri on sikäli erikoinen juttu, että sinne hakeutuu hyvin monenlaisia ihmisiä eri sosioekonomisista taustoista ja lähtökohdista. Titteleitä ei kysellä eikä kuuluteta, vaan kaikki ovat saman arvoisia harrastajia yhteisten haasteiden edessä.”

Ystävyyssuhteiden läheisyydestä kertoo paljon se, että moni harrastaja kokee harrastusryhmän olevan kuin perhe. ”Sirkussalista on tullut kuin toinen koti minulle ja sirkusharrastajista toinen perheeni.” Yhteisön tuki kannustaa luovuuteen ja kokeilemaan itselle uusia asioita ja toisaalta auttaa selviämään harrastukseen liittyvistä haastavistakin tilanteista. “Yhdessä tekemisen voima on valtava voimavara.”

Kulttuuriharrastus lisää pystyvyyden tunnetta ja tuo iloa

Vastauksissa korostuvat selkeästi myös oppimiseen liittyvät vaikutukset. Suuri osa vastaajista kokee saavansa iloa oppimisesta harrastuksen parissa ja kertoo kehittyneensä monin eri tavoin harrastuksen myötä. Uusien asioiden oppimista kuvataan voimaannuttavaksi, virkistäväksi ja iloa tuovaksi.

Vastaajat kuvaavat oppineensa paljon muutakin kuin vain harrastukseen välittömästi liittyviä taitoja. Harrastuksen myötä itsetuntemus on parantunut, esiintymisjännitys helpottanut ja monenlaiset yhdistyksen asioiden hoitamiseen liittyvät tiedot ovat karttuneet. ”Olen oppinut ja kasvanut musiikkiharrastuksen myötä sellaiseksi kuin olen. Ilman sitä monet ihmiset olisivat jääneet elämästäni pois ja todennäköisesti olisin muutenkin todella erilainen.” Monet vastaajista kertovatkin harrastuksen lisänneen pystyvyyden tunnetta muillakin elämän osa-alueilla kuten työelämässä ja ihmissuhteissa.

Myös muiden ilahduttaminen koetaan tärkeäksi osaksi harrastusta. 96 % vastaajista kokee, että harrastuksellaan he voivat ilahduttaa muita. ”On mukava tuottaa iloa ja virkistystä ihmisille ja saada sitä samalla itsekin.”

Kulttuuriharrastamisen vaikutukset ovat merkittäviä koko yhteiskunnalle

Selvityksessä kokosimme harrastajien henkilökohtaisia kokemuksia kulttuuriharrastamisen vaikutuksista. Tuloksia lukiessa voi kuitenkin huomata, että kulttuuriharrastamisella on vaikutuksia yksilöiden lisäksi koko yhteiskunnalle. Sillä, että ihmiset löytävät kulttuuriharrastusten parissa tärkeitä ystäviä, iloa tuovaa tekemistä ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan yhdessä muiden kanssa, on suuri merkitys koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Selvitys antaa työkaluja viestintään ja edunvalvontaan.

Kulttuurihyvinvoinnista puhutaan nyt Suomessa ja se on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Samalla julkinen rahoitus on vähentynyt ja esimerkiksi yleisavustushaun arviointikriteerit ovat muutoksessa. Nyt tehty laaja selvitys antaa työkaluja viestintään ja edunvalvontaan. Selvitys tehdään jatkossa säännöllisin väliajoin, jotta voimme tehdä näkyväksi, miten arvokasta kulttuuriharrastaminen on.

Hanna Pulkkinen

Hanna Pulkkinen

koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Selvityksen tekivät yhteistyössä Kansalaisfoorumi, Suomen Harrastajateatteriliitto, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Nuorisoseurat ja Nuori Kulttuuri sekä Suomen Puhallinorkesteriliitto. Mukana mittareiden laadinnassa oli myös Kansalaisareena.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Maija Borén