Siirry sisältöön
Verkkolehti

Osallisuus

Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista suhteessa toisiin ihmisiin. Osallisuuden vaaliminen yhteisöissä voi tapahtua monilla eri tavoin. Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä tutkitaan, miten osallisuutta voidaan vahvistaa sosiaalisessa sirkuksessa ja Erätauko dialogi -menetelmää käyttäen. Lisäksi pohditaan, millainen merkitys yhteisön arvojen tunnistamisella ja tilan antamisella tunteille on nuorten toimijoiden osallistamisessa.