Siirry sisältöön
Verkkolehti
Mari Tapio
Julkaistu 12.12.2019

Järjestössä hankittu osaaminen sopii hyvin osaksi tutkintokoulutusta

Järjestöissä hankittu osaaminen tunnistetaan yhä paremmin oppilaitoksissa ja työelämässä.

Oppiminen
Partion osaamiskeskus, Humak ja Opintokeskus Sivis tekevät yhteistyötä järjestöosaamisen tunnistamiseksi tutkinto-opinnoissa. Vasemmalla Humakin Hanna Laitinen ja oikealla Partion osaamiskeskuksen Timo Sinivuori, keskellä Siviksen Virpi Markkanen, Humakin Sari Höylä ja Siviksen Lotta Pakkanen.
Partion osaamiskeskus, Humak ja Opintokeskus Sivis tekevät yhteistyötä järjestöosaamisen tunnistamiseksi tutkinto-opinnoissa. Vasemmalla Humakin Hanna Laitinen ja oikealla Partion osaamiskeskuksen Timo Sinivuori, keskellä Siviksen Virpi Markkanen, Humakin Sari Höylä ja Siviksen Lotta Pakkanen.

Suomen Partiolaiset on vuodesta 2013 kehittänyt menetelmiä, joilla partion omia koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä voi saada hyväksiluettua osaksi eri oppilaitosten perustutkintoja. Myös Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa aloitettiin tähän liittyvä yhteistyö vuonna 2018.  

– Tutkimme etukäteen Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelmia, ja olimme mukana miettimässä koulutuksen toteutussuunnitelmia heidän työelämäpäivässään. Humakissa on kiinnostusta kehittää kouluttamista uudella tavalla yhdessä järjestöjen ja työelämän kanssa ja nähdä järjestöt luontevina koulutuskumppaneina sekä oppimisympäristöinä, kertoo Timo Sinivuori Partion osaamiskeskuksesta.  

Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia. Siksi järjestöissä karttuvat taidot sopivat hyvin osaksi tutkintoa. 

– Järjestöissä tehtyä työtä ja vapaaehtoistyötä on meillä voinut lukea hyväksi opintoihin jo pitkään. Järjestötyökokemuksella on voinut saada suoritettua harjoitteluja ja vapaaehtoistyötä on voinut sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. On tärkeää, että tulee paljon oikeita työelämän kontakteja ja osaamista koulun seinien ulkopuolelta, sanoo Humakin järjestötyön yliopettaja Hanna Laitinen.

Partion koulutuksia voi sisällyttää yhteisöpedagogiopintoihin 

Partion osaamiskeskuksen tavoitteena on tehdä nuorisotyötä tekevissä järjestöissä hankitun tietotaidon tunnistaminen entistä helpommaksi oppilaitoksille. Partion ja Humakin yhteisessä tulkintafoorumissa tarkasteltiin partion järjestämiä koulutuksia, jotka oli sitä ennen opintopisteytetty vastaamaan formaalin koulutuksen opintojaksojen laajuutta (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). 

Timo Sinivuori kertoo, että partiojohtajan peruskoulutuksen (7 op), valmentajakoulutuksen (2 op), koulutusohjaaja-koulutuksen (3 op), partiokouluttajakoulutuksen (2 op) ja partionjohtajan jatkokoulutuksen (25 op) sisältö painottuu vahvasti ohjaamiseen, johtamiseen ja kouluttamiseen. Nämä teemat ovat myös osa yhteisöpedagogikoulutusta.

Tulkintafoorumissa keskeistä olikin pohtia sitä, miten järjestön koulutusten vaatimustaso suhteutuu ammattikorkeakoulutasoiseen koulutukseen.  

– Päädyimme siihen, että opetussuunnitelman ydinkursseista voi partion koulutuksilla saada nyt hyväksiluettua esimerkiksi 7 opintopisteen verran 10 opintopisteen kokonaisuudesta. Loppuosa opintojaksosta suoritetaan meillä reflektoimalla järjestössä opittua. Näin varmistetaan, että käsitteellinen ja teoreettinen osaaminen on riittävällä tasolla. Partiossa tulleet taidot täytyy osata viedä myös yleisemmäksi osaamiseksi ja arvioida omaa toimintaa laajempana ammatillisena osaamisena, kiteyttää Laitinen. 

Järjestössä hankitun osaamisen ja tutkintokoulutusten vastaavuuksien tunnistamisen avuksi on partion osaamiskeskuksessa kehitetty digitaalinen osaamiskiekko, joka näyttää validoitujen järjestökoulutusten ja digitaalisten osaamismerkkien sisältöjen vastaavuudet eri oppilaitosten tutkinto-opintoihin. 

– Tämä tekee järjestöissä hankitun osaamisen paremmin näkyväksi, ja se on hieno juttu, Laitinen kiittää. 

Vankka partiokokemus jalostuu opinnoissa ammatilliseksi osaamiseksi 

Tirre Hentinen ja Terhi Lehtinen ovat kokeneita partiolaisia, ja opiskelevat molemmat nyt Humakissa yhteisöpedagogiksi. 

Tirre Hentinen
Yhteisöpedagogiopiskelija Tirre Hentinen oli viime kesänä Yhdysvalloissa partion Maailmanjamboreella leirilippukunnan johtajana. Reissulla ohjelmassa oli myös koskenlaskua.

– Vapaaehtoistyö partiossa ja opiskelu yhteisöpedagogiksi ovat tukeneet toisiaan enemmän kuin olisin koskaan arvannut. Partiojohtajajatkokurssi ja sen kehittämistehtävä hyväksiluettiin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Tein myös ammatillisen harjoittelun partion Maailmanjamboreen leirilippukunnanjohtajana ja nyt teen projektitehtävää, jossa vertailen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluja, kuten partion käyttämiä osaamismerkkejä ja osaamiskiekkoa, Tirre Hentinen summaa. 

Terhi Lehtinen
Terhi Lehtinen toimii ensi kesänä partion suurleirillä leirin päiväkodinjohtajana ja saa sen hyväksiluettua opintoihin ammatillisena harjoitteluna. / Kuva Mikko Lehtinen

Terhi Lehtinen on suorittanut partiossa useita koulutuksia ja sisällyttänyt ne tutkinto-opintoihin. Myös vapaaehtoistyöstä partion kesäleirien johtajana, lippukunnanjohtajana ja lippukunnan hallituksen puheenjohtajana on parhaillaan osaamisen tunnustaminen prosessi Humakissa meneillään.  

Ennen opintojen aloittamista Lehtinen keskittyi perheen pienten partiolaisten äitinä olemiseen. 

– Syksyllä aloittamani opinnot sekä niiden yhdistäminen partioon toivat uutta kipinää vanhaan harrastukseeni, ja olen nyt mukana myös ensi kesän suurleirillä. On hienoa, että pystyn näin hyödyntämään vuosikymmenten partiokokemukseni opiskeluissa, Lehtinen iloitsee.

Mari Tapio

koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski