Siirry sisältöön
Verkkolehti
Lotta Pakanen
Julkaistu 12.12.2019

Digitaalisilla osaamismerkeillä järjestöosaaminen esiin

Digitaaliset osaamismerkit (Open Badges) ovat väline tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Ne toimivat osaamisen varmistamisen, arvioinnin, dokumentoinnin, osoittamisen ja jakamisen tukena.

Oppiminen

Sähköisenä dokumenttina ne sisältävät kuvatiedoston lisäksi tietoja mm. merkin myöntävästä organisaatiosta ja merkin saamiseen vaadittavan osaamisen kriteereistä. 

Osaamismerkki on tarkoitettu jaettavaksi ja näytettäväksi eri konteksteissa. Sitä on näppärä jakaa eteenpäin esimerkiksi linkkinä tai pdf-dokumenttina ja tuoda siihen kirjattu osaaminen osaksi erilaisia osaamista kokoavia palveluita. Osaamismerkin sisältöä voi itse rikastaa lisäämällä merkkiin omia todisteita osaamisestaan. Osaamismerkki voikin olla parhaimmillaan minikokoinen ePortfolio. 

Suomalaiset järjestöt osaamismerkkien myöntäjinä

Suomalaiset järjestöt ovat innokkaita osaamismerkkien luojia ja myöntäjiä. Suomalaisessa Open Badge Factory -palvelussa on tällä hetkellä (11/19) lisenssi noin 30 järjestöllä. Tämän lisäksi opintokeskukset järjestöjen oppilaitoksina ovat aktiivisia osaamismerkkien kehittäjiä. Osaamismerkit sopivatkin erityisen hyvin järjestökentälle, sillä niiden avulla on kätevää tunnistaa ja tunnustaa epävirallisen ja arkioppisen kautta hankittua osaamista.  

Usea järjestö käyttää osaamismerkkejä koulutuksissa ja vapaaehtoistehtävissä kertyvän osaamisen tunnustamiseen.  Merkkien käyttötarkoituksia on kuitenkin monia, merkeillä on tunnustettu jäsenyyttä, verkostoon kuulumista, arvojen jakamista ja henkilöstön kehittymistä. Osaamismerkit ovat myös tapa visualisoida ja ohjata oppimista järjestössä. Kokonaisuuksien rakentuminen ja oppimispolulla eteneminen voidaan kuvata osaamismerkein, jolloin merkit myös ohjaavat ja motivoivat.

Opintokeskus Siviksen osaamismerkkikokonaisuus.
Opintokeskus Siviksen osaamismerkkikokonaisuus.

Erilaisia osaamismerkkikokonaisuuksia

Yhä useampi osaamismerkki suunnitellaan yhteistyössä muiden kanssa. Osaamismerkeille haetaan aktiivisesti suositteluja muilta organisaatioilta, ja myös osaamismerkin saaja voi saada vahvistuksen omalle merkilleen. Yhteistyö ja suosittelut tekevät osaamismerkistä entistä arvostetumman ja luotettavamman dokumentin.  

Järjestöjen osaamismerkit ovat olleet sidottuja oman järjestön toimintaan, mutta yhteistyö on avannut osaamismerkkien sisältöä. Tällä hetkellä yleistymässä ovat yleisten eli geneeristen taitojen ympärille rakentuvat merkit, ja näitä taitojahan järjestötoiminta tutkitusta tuottaa. Työelämässä vaadittavat taidot ja digitaaliset perustaidot ovat esimerkkejä näistä teemoista.  

Opintokeskus Sivis on luonut yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kaksi osaamismerkkikokonaisuutta, joista toinen tunnustaa yleisiä työelämätaitoja ja toinen vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvää osaamista. Järjestöt voivat toimia näiden merkkien myöntäjinä. Työelämätaitojen osaamismerkkikokonaisuuteen sisältyy elämä- ja urataitoihin, oppimistaitoihin ja tieto-, media- ja teknologiataitoihin liittyvä merkkejä. Vapaaehtoistoiminnan merkkikokonaisuuteen kuuluvat mm. yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja viestintävastaavan osaamismerkit.  

Tulevaisuuden osaamismerkit

Osaamismerkit tukevat järjestöjä erityisesti kokonaisuuksien ja oppimispolkujen rakentamisessa. Lisäksi ne tarjoavat sähköisen tavan dokumentoida oman henkilöstön, jäsenten ja vapaaehtoisten osaamista. Osaamismerkit ovat tunnettuja suomalaisissa oppilaitoksissa ja tällä hetkellä kehitetään osaamismerkkikokonaisuuksia erityisesti jatkuvan oppimisen ja siirtymien tueksi. Digitaaliset perustaidot, yrittäjyyskasvatus ja työelämäpedagogiikka ovat ajankohtaisia teemoja.  

Osaamismerkki tarjoaa saajalleen valmiin sanoituksen osaamisesta, ja siihen on mahdollista liittää myös todisteita ja suositteluja. Tulevaisuudessa osaamismerkin jakamisesta ja suosittelemisesta tulee helpompaa mm. Open Badge Passport -palvelun mobiilisovelluksen avulla. Osaamismerkit ovat maailmanlaajuinen ilmiö, jonka kehittymistä kannattaa seurata. Ajan tasalla pysyy seuraamalla esimerkiksi Badge Finland -verkoston ja OBF Academyn toimintaa.

Lotta Pakanen

Lotta Pakanen

Asiantuntija, Opintokeskus Sivis

Lotta Pakanen, KM (opettajan ja opintotohjaajan pätevyys) toimii Siviksessä järjestöissä syntyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessien kehittämisen parissa. Osaamisen dokumentointi ja validointi osaamistodistusten ja digitaalisten osaamismerkkien kautta ovat hänen ydinosaamistaan. Lotta haluaa nähdä järjestöjen osaamisen osana jatkuvaa oppimista, ja tukee heitä osaamisen näkyväksi tekemisessä.


Artikkeliin liittyvät asiasanat:

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Lehti sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja nostavat esiin laajemmin ajankohtaisia kansalais- ja järjestötoiminnan teemoja.

Liity postituslistalle

Päätoimittaja
Anneliina Wevelsiep

Toimituskunta
Maija Borén
Raisa Laukkanen

Toimitussihteeri
Riitta Liski