Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 11.11.2020

Yhteisö ja yhteiskunta – Gemeinschaft ja Gesellschaft

Yhteisö (Gemeinschaft) on läheinen ja perustuu yhteistyöhön. Yhteiskunta (Gesellschaft) on etäinen ja tuottaa kilpailua.

Ferdinand Tönnies lanseerasi vuonna 1887 kaksi tärkeää käsitettä, Gemeinschaft ja Gesellschaft. Gemeinschaft on käännetty yleisesti sanalla yhteisö ja Gesellschaft sanalla yhteiskunta.

Gemeinschaft: Kolme erilaista yhteisöä

Gemeinschaft heijastaa intiimiä ja yksityistä elämää yhdessä. Sitä luonnehtii ymmärtäminen, sopimuksellisuus, yhteistyö ja solidaarisuus. Sen yhteisö viittaa ryhmään ihmisiä, jotka jakavat saman paikallisuuden tai intressit.

Tönnies erotti edelleen kolme eri yhteisöä: veren, paikan ja mielen Gemeinschaftit.

  1. Veren Gemeinschaft viittaa sukulaisuuteen, erityisesti perheeseen. Tönnies sijoitti tämän yhteisömuodon kotiin, jossa ihmiset ovat liittyneet toisiinsa biologisilla perusteilla ja hoitavat yhdessä kotitalousaktiviteetteja.
  2. Paikan Gemeinschaft viittaa naapurustoon, jossa ihmiset liittyvät yhteen jaetun paikallisen huolenpidon kautta ja jossa he hoitavat yhdessä kansalaisaktiviteetteja.
  3. Mielen Gemeinschaft viittaa ystävyyteen, jossa ihmiset ovat sitoutuneet toisiinsa yhteisten intressien ja uskomusten kautta. Tönnies sijoitti tämän yhteisömuodon kaupunkeihin tai kirkon piiriin.

Gesellschaft: Riippumatonta yhteiseloa yhteiskunnassa

Gesellschaft edustaa enemmän ihmisten rinnakkaiseloa riippumattomina toisistaan. Gesellschaft on persoonattomampi, diffuusimpi ja laajemmalle alueelle ulottuva kuin Gemeinschaft.

Gesellschaftia luonnehtii epäluottamus, vastakohtaisuus, kilpailu ja irrallisuus. Se on tilapäinen ja pinnallinen, kun taas Gemeinschaft on Tönniesin mukaan kestävä ja alkuperäinen yhdessäolon muoto. Gesellschaftissa jokainen ajattelee itseään ja yrittää tuoda esiin tärkeytensä ja etunsa kilpailussa muiden kanssa.

Tönniesin mukaan mitä vähemmän ihmiset ovat kontaktissa toistensa kanssa, sitä enemmän he ovat toisiaan vastaan. Ihmiset käyttäytyvät tällöin kuin oman tahtonsa ja kykyjensä vapaat agentit. Ilman yhteisöllistä sidettä ihmiset tulevat antagonistisiksi toisiaan kohtaan taistelussa yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Ihmiset alkavat käyttää helposti toisiaan hyväkseen. Tuloksena on hyväksikäyttöä yhteisen edun sijasta.

Sisältö pohjautuu Aaro Harjun tekstiin ”Gemeinschaft ja Gesellschaft”, joka on julkaistu aiemmin tällä sivustolla.

Lue lisää: