Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 17.11.2020

Seitsemän vinkkiä järjestön strategiatyöhön

Strategiatyössä on tärkeää innostua itse, innostaa muut, ja ottaa kaikki mukaan toimintaan.

Strategia on perusta ja tienviitta järjestön toiminnalle. Se on tavoitetila, järjestön perimmäisen tarkoituksen toteuttamisen väline. Strategia on sanoja. Se on tekoja. Se on henkeä. Se on realismia ja unelmia.

Strategiakirjallisuus pursuaa erilaisia malleja, joita voi hyvin soveltaa. Liian monimutkaisiin menettelytapoihin ei kannata kuitenkaan sortua. Järjestö ei tarvitse sellaisia, eivätkä järjestöjen resurssit yleensä mahdollista monipolvisia proseduureja.

Seuraavassa muutama vinkki omista kokemuksista ja strategiakirjallisuudesta poimittuina. Ota nämä vain vinkkeinä, koska jokainen järjestö on uniikki. Se tarvitsee siksi oman näköisensä strategiaprosessin.

Pidä strategiatyö yksinkertaisena

Älä rakenna työläitä himmeleitä. Niitä ei kukaan jaksa, ja innon hiipuminen kesken prosessin on pahinta mitä voi tapahtua. Riittävän yksinkertainen strategiatyö pysyy asian ytimessä, ja kiireiset luottamushenkilötkin voivat paneutua siihen riittävällä panoksella.

Aloita oman tilan analyysillä

Ole rehellinen, mutta älä etsi vain ongelmia ja heikkouksia. Ette olisi elävä järjestö, jos teidän työssänne ei olisi myös vahvuuksia ja onnistuneita kokemuksia.

Näe toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset antavat järjestölle mahdollisuuksia, mutta tuovat myös sopivia haasteita. Kartoita toimintaympäristön muutos nimenomaan oman järjestösi kannalta. Epäolennaisuudet kannattaa sivuuttaa, muuten hukut tietomassaan ja harhaudut sivupoluille.

Jalosta keräämäsi data

Jalosta data ensin informaatioksi ja sitten tiedoksi. Vain jalostettu tieto on merkityksellistä. Se kertoo tärkeimmän tulevaisuuden suunnittelua varten.

Sitouta

Sitouta olennaiset ihmiset mukaan prosessiin kaikilta organisaatiotasoilta. Älä tee strategiaa kirjoituspöytätyönä, vaan jalkauta se kentälle keskeisten toimijoiden pariin. Kaikkia ei voi ottaa mukaan prosessiin, eivätkä kaikki lähdekään, mutta riittävä peitto osallistumisessa tulee olla. Näin jäsenistön mielipiteet tulevat riittävän hyvin kartoitettua ja jäsenistön näkemykset ohjaavat strategiatyötä keskeisimpien toimijoiden, jäsenten, haluamaan suuntaan.

Toteuta prosessi, älä projektia

Ajattele strategiatyötä prosessina, älä projektina. Prosessi sitouttaa, tuo vuorovaikutteisuuden ja lähentää toimijoita keskenään. Sillä on merkitystä strategian toteuttamisen kannalta. Keskustele, kuuntele ja jalosta ajatuksia.

Johda prosessia

Kapteeniton laiva haaksirikkoutuu. Demokraattinen prosessi ei tarkoita johtajuuden puutetta, vaan osaavaa johtajuutta.


Kun pohjatyö on tehty kunnolla ja väki sitoutettu mukaan, mission, arvojen ja vision työstäminen käyvät laatuisasti. Lopputulos miellyttää kaikkia, koska kaikki olennaiset ihmiset ovat voineet osallistua sen tekemiseen. Näin työ ei jää pölyttymään hyllylle, vaan vaikuttaa todellisesti tulevien vuosien käytännön toimintaan.

Innostu itse, innosta muutkin mukaan ja vedä hyvä prosessi. Näin järjestö saa arvoisensa strategian.

Sisältö pohjautuu Aaro Harjun tekstiin ”Järjestön strategia”, joka on julkaistu aiemmin tällä sivustolla.

Lue lisää: