Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 17.11.2020

Organisaatioteoriat

Organisaatioihin liittyy aina muodollisuutta ja hierarkkisuutta sekä oma kulttuuri – niin sanotut ”talon tavat”.

Organisaatioteoriat

Kirjoittaja
Harisalo, Risto
Julkaisuvuosi2009
JulkaisijaTampere University Press

Organisaatio on suunniteltu järjestelmä, jonka tehtävänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet. Tavoitteista keskeisimpiä on mahdollistaa organisaation olemassaolo ja toiminnan jatkuvuus. Kaikilla organisaatioilla on muutamia yhteisiä piirteitä:

Organisaatio on aina muodollinen

Rakenne tekee Harisalon mukaan organisaation, se on organisaation olemassaolon ja toiminnan perusta. Rakenteen ja prosessien tarkoituksena on tehdä organisaatioista mahdollisimman tehokkaita.

Organisaatio on aina jossakin suhteessa muodollinen. Muodollisuuden tarkoituksena on luoda organisaation toimintaan rationaalisuutta, ennustettavuutta, laatua ja tuottavuutta. Jokaisella organisaatiolla on erilainen muodollisuuden asteensa, riippuen organisaation luonteesta, tavoitteista ja toimintaympäristöstä.

Organisaatiossa on aina mukana myös hierarkiaa. Sitä ei voi täysin välttää, vaikka organisaatio haluaa olla miten hajautettu ja matala.

Virallinen organisaatio ja epäviralliset ryhmät

Jokaisessa organisaatiossa on virallinen ja epävirallinen todellisuutensa. Organisaatioiden epävirallinen todellisuus kompensoi virallisen organisaation luontaisia puutteita. Epävirallisten ryhmien toiminnallinen logiikka ei noudata virallisen organisaation kaavoja ja käytäntöjä, joihin kuuluvat mm. hierarkia, muodollisuus, yleiset säännöt ja ennustettavuus.

Epäviralliset ryhmät voivat tehdä tyhjiksi organisaation omat pyrkimykset.

Epäviralliset ryhmät – informaalinen organisaatio – edustavat potentiaalisesti hyvin dynaamista ja vaikuttavaa valtaryhmittymää, joka voi tehdä tyhjiksi organisaation omat pyrkimykset. Epävirallisten ryhmien toiminta auttaa ymmärtämään, miksi organisaatioissa esiintyy ennakoimatonta ei-toivottua käyttäytymistä ja miksi johdon toimenpiteillä on ennakoimattomia ei-toivottuja vaikutuksia.

Erilaisia vallan muotoja

Valta keskittyy väistämättä jokaisessa organisaatiossa muutamien harvojen ihmisten käsiin enemmistön sijasta. Vallan ulottuvuuksia organisaatioissa on useita.

  • Asemaan liittyvä valta kuvaa auktoriteetin hierarkiaa. Johtajia totellaan heidän asemansa vuoksi.
  • Asiantuntijavalta edustaa valtaa, jossa toinen tottelee toista, koska hän luottaa henkilön asiantuntemukseen asiassa.
  • Henkilökohtainen valta perustuu ihmisten henkilökohtaisille ominaisuuksille, persoonalle. Tätä vallan muotoa voidaan kutsua myös karismaattiseksi vallaksi. Nämä ovat avoimia vallan muotoja.
  • Kätketty valta edustaa valtaa, jonka tarkoituksena on saada vallankäytön kohteet mukautumaan vallankäyttäjän tavoitteisiin.

Organisaatiossa omaksutaan ”talon tavat”

Harisalo kirjoittaa teoksessa paljon organisaatiokulttuurista, jolla on keskeinen vaikutus organisaation käytännön toimivuuteen.

Organisaatioilla on oma sisäinen todellisuutensa, joka ohjaa ihmisten ajattelua, valintoja ja käyttäytymistä ja joka on ainakin jossain määrin riippumaton organisaation muodollisista tekijöistä.

Organisaation kulttuurissa on kysymys pohjimmiltaan hyvin yksinkertaisesta asiasta. Kun ihminen astuu uuteen organisaatioon, hän kohtaa siinä henkisen todellisuuden, joka on todennäköisesti kehittynyt pitkän ajan kuluessa ja jonka varassa ihmiset tarkastelevat työnjaollisia rakenteita, prosesseja ja käytäntöjä.

Ihminen oppii ajattelemaan, valitsemaan ja käyttäytymään tavalla, joka ei ole ristiriidassa muiden ihmisten kanssa.

Ihmisen oletetaan sopeutuvan tähän henkiseen todellisuuteen, ja niin tehdessään hän oppii talon tavoille. Hän oppii näkemään asioiden syy- ja seuraussuhteet tietyllä tavalla, arvostamaan tiettyjä asioita ja väheksymään toisia. Hän oppii ajattelemaan, valitsemaan ja käyttäytymään tavalla, joka ei ole ristiriidassa muiden ihmisten kanssa. Hän oppii tietoisesti ja tiedostamatta organisaation kulttuuria seuraamalla muiden käyttäytymistä.

Organisaatiokulttuurissa on siten kysymys hallitsevista ajattelu- ja toimintatavoista, jotka ovat muotoutuneet ja vahvistuneet yhteisten kokemusten myötä. Kulttuuri vaikuttaa niin syvällä ihmisissä, että he eivät osaa välttämättä kertoa käyttäytymisensä ja valintojensa syitä ja perusteita. Vahva kulttuuri ilmenee ihmisten luonnollisena ja hyväksyttävänä pidettynä toimintana.

Teksti perustuu tällä sivustolla aiemmin julkaistuun, Aaro Harjun laatimaan kirjaesittelyyn.

Lue lisää: