Siirry sisältöön
Tietopankki

2. Kansalaisyhteiskunnan historiaa

Kansalaisyhteiskunnan historia nivoutuu Suomessa tiiviisti osaksi kansan ja yhteiskunnan historiaa. Ihmisten toiminta järjestöissä, puolueissa ja ammattiyhdistyksissä vaikutti koko maan henkiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Vapaan sivistystyön avulla ihmiset oppivat tietoja ja taitoja ja kasvoivat aktiivisiksi kansalaisiksi. Näin Suomen kansan historiaa ei voi kirjoittaa kuvaamatta kansalaisyhteiskunnan kehitysvaiheita.