Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 02.11.2020

Mitä hyötyä on kansalaisyhteiskunnasta?

Ilman kansalaisyhteiskuntaa Suomi ei olisi maailman kilpailukykyisimpiä, onnellisimpia ja vähiten korruptoituneita maita.

Toimiva demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee kansalaisten aktiivisuutta, sosiaalista luottamuspääomaa, yhteisöllisyyttä ja pitkälle menevää tasa-arvoa. Kansalaisyhteiskunta vahvistaa kaikkea tätä. Samalla se luo sellaista maaperää, jossa kansakunta voi menestyä. 

Kansalaisyhteiskunta tuottaa muun muassa seuraavia asioita:

Kansalaistaidot

Kansalais- ja järjestötoiminta sekä vapaa sivistystyö tuottavat kansalaisosaamista, joka täydentää kotona ja koulussa opittua. Kansalaisyhteiskunnan kautta myös kasvetaan ja sosiaalistutaan demokraattiseen yhteiskuntajärjestelmään.

Osallistuminen

Ihmiset voivat kansalaisyhteiskunnan kautta osallistua eri tavoin itseään, yhteisöä ja koko yhteiskuntaa koskettaviin asioihin. Se antaa ihmisille mahdollisuuden toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan käsin. Osallistuminen ja liittyminen tuottavat myös osallisuuden tunteen ja kokemuksen, mikä on ihmisille tärkeä asia.

Toimintaa ihmisten ehdoilla

Ihmiset kohtaavat ja toimivat kansalaisyhteiskunnan puitteissa lukuisin eri tavoin. Toimintaa tehdään toimijoiden ehdoilla, heidän omaksi ja/tai yhteisön hyväksi.

Tukea ja apua

Kansalaisyhteiskunnan kautta autetaan ja tuetaan sairaita ja vanhuksia, tuotetaan sosiaalista turvallisuutta ja pidetään huolta kanssaihmisistä. Vertaistuki on tärkeä kansalaistoiminnan tarjoama tuen ja välittämisen muoto.

Vaikuttaminen

Kansalaisyhteiskunta on merkittävä vaikuttaja. Monet toimijat vaikuttavat yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti.

Kansalaisjärjestöt vaikuttavat lainsäädäntöön ja viranomaisten päätöksiin. Ammattiliitoilla on Suomessa erittäin paljon vaikutusvaltaa työehtosopimusten lisäksi myös lainsäädäntöön ja politiikkaan. Paikallisella tasolla yhdistysten edustajat vaikuttavat kunnallisiin päättäjiin ja viranhaltijoihin. Jopa puolueet on alun perin perustettu yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliksi.

Ryhmäidentiteetti

Kansalaisyhteiskunta muovaa kansakunnan identiteettiä. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat olleet rakentamassa suomalaista kansallisvaltiota Venäjän vallan alaisesta maasta yhdeksi maailman kehittyneimmistä kansakunnista. Kansalaisjärjestöt luovat myös vahvaa yhteisöllistä identiteettiä eri alueilla ja yhteyksissä.

Asiantuntijuus

Kansalaisyhteiskunnalla on asiantuntijuuden ja edunvalvonnan rooli. Kansalaisyhteiskunnan kautta valvotaan ihmisten etua suhteessa päättäjiin ja työnantajiin. Ammattiliitot sekä erilaiset etu- ja painostusjärjestöt valvovat jäsentensä etua, neuvovat ja auttavat. Sama rooli on monilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä.

Järjestöihin on kerääntynyt vahvaa erityisasiantuntemusta, joka on tehnyt järjestöistä uskottavia ja arvostettuja toimijoita julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla.

Sisältö pohjautuu Aaro Harjun tekstiin ”Kansalaisyhteiskunnan monta roolia”, joka on julkaistu aiemmin tällä sivustolla.

Lue lisää: