Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 11.11.2020

Kuoleeko demokratia?

Demokratia on yhteiskuntajärjestelmänä yllättävissä vaikeuksissa eri puolilla maailmaa. Demokratia ei ole koskaan kukoistanut idässä, mutta nyt sitä haastetaan tosissaan myös lännessä. Kansainväliset demokratia-asiantuntijat ovat aidosti huolissaan. Tapahtuuko länsimaille Weimarin tasavallan kohtalo?

Demokratia on liittynyt tiiviisti liberaaliin länsimaiseen ajatteluun ja yhteiskuntajärjestelmään. Sen juuret ulottuvat antiikin Kreikkaan. Ranskalaiset ja skotlantilaiset valistusfilosofit kehittivät siitä nykyisen kaltaisen järjestelmän. Ranskan suuri vallankumous 1789 loi sille konkretian tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusvaatimuksineen.

Miksi demokratia on vaikeuksissa?

Tutkijoiden mukaan liberaalin länsimaisen demokratian voittokulku on jatkunut aina, kun taloudellinen kehitys on ollut suotuisaa. Ihmisten kokema taloudellinen turvallisuus ja oikeudenmukaisuus ovat olleet tärkeitä perustekijöitä demokratian legitimiteetille ihmisten mielissä. Kun demokratia on nyt vaikeuksissa jopa länsimaissa, yksi syy on ihmisten kokema taloudellinen epävarmuus ja epäoikeudenmukaisuus.

Yksi syy on ihmisten kokema taloudellinen epävarmuus ja epäoikeudenmukaisuus.

Yhä harvemmalla on varma työpaikka. Monissa maissa palkat ovat polkeneet reaalisesti paikallaan tai jopa laskeneet. Keskipalkkaisten töiden tilalle on tullut matalapalkkatöitä, ja tekoälyn voittokulun odotetaan kiihdyttävän tätä kehitystä. Yhä pienempi osa länsimaiden rikkaista ottaa itselleen yhä suuremman osan tuloista ja varallisuudesta. Ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan ja ärtyneitä. Seuraukset ovat näkyneet vaaleissa. Populistiset ehdokkaat ja puolueet ovat ottaneet komeita vaalivoittoja.

Kiina ei ole ollut koskaan demokratia länsimaisessa mielessä. Kun se on kyennyt yhdistämään yhden puolueen yksinvallan ja nopean taloudellisen kasvun, siitä on tullut esimerkki monille kehitysmaille ja kehittyville maille. Ne ovat havainneet, että taloudellinen vauraus ei edellytä liberaalia demokratiaa, kuten tähän asti on ajateltu. Monet autoritaariset johtajat ja maat ottavat tämän havainnon vastaan mielihyvällä.

Demokratian puolustaminen on kaikkien asia

Liberaalia länsimaista demokratiaa on haastettu useaan otteeseen historian kuluessa, ja tähän asti se on selviytynyt kolhuin koettelemuksista. Näin käy varmaan tälläkin kerralla, mutta aidosti huolissaan kannattaa olla. Ilman tietoisia toimia demokratian ei käy hyvin, ja se on aina vahingoksi tavallisille ihmisille. Heidän vapautensa kapenevat ja elämänlaatu kärsii.

Siksi tarvitaan tietoista ja väkevää demokratian puolustamista jokaiselta meistä. Se ei ole vain joidenkin asia. Työ pitää aloittaa kaikissa maissa kotoa ja kouluista. Politiikan uskottavuus tulee palauttaa, jotta demokratian legitimiteetti säilyy. Ehdottoman tärkeää on muuttaa taloudellisen kehityksen suuntaa. Taloudellisen epävarmuuden, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden tilalle pitää saada uudelleen taloudellista turvaa ja tasa-arvoa, joka kohtelee ihmisiä oikeudenmukaisesti. Talous pitää saattaa takaisin isännästä rengin rooliin.

Tämä artikkeli on ensimmäisen kerran julkaistu Kansalaisfoorumi.fi-sivuston blogissa 15.8.2018.

Lue lisää: