Siirry sisältöön
Tietopankki
Hellevi Kojo
Julkaistu 17.11.2020

Kun vuorovaikutus on kunnossa, muukin hoituu

Työyhteisön vuorovaikutus ja sen laatu ovat oleellisempia kuin yksittäisten työntekijöiden taidot – myös tehokkuuden kannalta.

Viestintä epäonnistuu aina…
paitsi poikkeustapauksessa.

Onnistuneen viestinnän esteinä ovat omat olettamukset ja tulkinnat sekä tiedostamattomat motiivit. Siinä huonot uutiset. Hyvä uutinen on se, että tietoisuutta itsestä ja oman puheen ja käyttäytymisen vaikutuksesta voi kehittää samoin kuin vuorovaikutustaitoja. Eettinen näkökulma voi myös tuoda lohtua: miten voin auttaa sinua onnistumaan?

Hyvä vuorovaikutus parantaa myös tehokuutta

Vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteiden laatu ovat merkittäviä niin työhyvinvoinnille kuin tehokkuudelle ja työssä onnistumisellekin. Työyhteisössä on huomattavan paljon suurempi vaikutus sillä, miten prosessit, vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteet toimivat, kuin millaiset ovat yksittäisen työntekijän taidot.

Työhyvinvoinnin parantamiseen päästään vain ja ainoastaan tutkimalla ja kehittämällä työyhteisön vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhteita.

Viesti ei tule valmiina, vaan se rakentuu

Postmodernin tiedonkäsityksen mukaan tieto on puhujaan sidottua, näin havainnot ovat aina sosiaalisissa tilanteissa syntyviä.

Aiemmin vuorovaikutuksen tavoitteena oli viestin selkeys ja ymmärrettävyys. Nyt tavoite on se, mitä ja miten vuorovaikutusta rakennetaan yhdessä ja miten luodaan yhteistä ymmärrystä. Jokaisella meistä on vastuu siitä, millaiseksi työyhteisön ilmapiiri muotoutuu. Meillä kaikilla on vastuu työyhteisön hyvinvoinnista, halusimme tai emme.

Miten minä luon ja ylläpidän vuorovaikutussuhteita, jotka vahvistavat luottamusta ja turvallisuutta?

Toimivan vuorovaikutuksen lähtökohtina ovat seuraavat ajatukset:

  • Työyhteisön arjen todellisuus syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.
  • Jokaisella meistä on oma totuutemme ja tarinamme. Yhteiselle kartalle pääseminen on välttämätöntä työyhteisössä. Sen vuoksi on tärkeää saada moniäänisyyttä kuuluville, jotta voidaan hyödyntää kaikkien osaamista ja kokemusta ja tehdä viisaita valintoja.
  • Olennaista ei ole se, mitä sanot, vaan miten muut sen tulkitsevat. Merkitys asioille syntyy siitä, miten muut reagoivat viestiin.

Viestinnässä on olemassa aina kaksi ulottuvuutta: asia/sisältö ja vuorovaikutussuhde. Ei ole yhtä ilman toista. Vuorovaikutussuhteen laatu määrittää viestin sisältöä. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että olemme eri ihmisiä eri suhteissa.

Hyvä vuorovaikutus auttaa kaikessa muussakin

Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja helpottaa ihmisten mukautumista muutoksiin. Lisäksi se vähentää sisäisiä jännitteitä ihmisten välillä. Samalla yhteisössä syntyy samansuuntaisia tavoitteita.

Matkalle voi ottaa hyviä kysymyksiä evääksi: Mitä yhteistyösuhdetta voin parantaa? Miten minä toimin tässä yhteisössä niin, etten ainakaan lisää oletuksia ja jännitteitä? Mistä puhuisin, jos puhuisin oikeasti tärkeästä asiasta? Miten minä voin auttaa sinua onnistumaan?

Sisältö pohjautuu Hellevi Kojon artikkeliin ”Hyvin toimiva työyhteisö ja vuorovaikutus”, joka julkaistiin Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä 9.4.2015.

Lue lisää: