Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 17.11.2020

Johtajana järjestössä

Järjestön johtaminen vaatii samoja ominaisuuksia kuin johtaminen yleensäkin: huumorintajua, älyä, luovuutta, kärsivällisyyttä ja innostuneisuutta.

Johtajana järjestössä

Toimittanut
Somerkivi, Pirjo
Julkaisuvuosi2011

Kokenut järjestötoimija ja järjestöjohtaja Pirjo Somerkivi on kirjoittanut kirjan järjestön johtamisesta. Teos on hyvä perusteos järjestöjohtamisen erityispiirteistä. Järjestöjohtamista tarkastellaan kirjassa ennen muuta sosiaali- ja terveysalan järjestöjohtajien haastattelujen perusteella, mutta huomiot ja johtopäätökset sopivat hyvin myös muille järjestöjohtajille.

Järjestöjohtamisen erityispiirteitä

Järjestöjen johtajat kamppailevat Somerkiven mukaan työssään toisaalta perinteisten järjestöroolien ja yleishyödyllisyyden odotusten kanssa, toisaalta kilpailutilanteisiin orientoituneiden strategisten rooliodotusten välillä.

Järjestöillä on monia erityispiirteitä verrattuna julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Se tuo oman omaleimaisuutensa järjestöjohtamiseen.

Järjestöjohtaja tarvitsee muun muassa strategista pätevyyttä: visionääristä ajattelua, kykyä nähdä tulevaisuuteen ja havaita muutoksen tuulia. Johtajan tulee toimia tulevaisuussuuntautuneesti ja innostaa ja osallistaa muutkin toimimaan mission ja vision osoittamaan suuntaan. Johtaja on järjestössä suunnannäyttäjä ja tulevaisuudentekijä.

Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on rakentaa luottamusta.

Johtaja on järjestön puhemies ulospäin ja omaan organisaatioonsa. Järjestöjohtajan työ on paljolti vaikuttamista, viestimistä, eri areenoilla liikkumista. Hänellä on oltava kykyä ja halua verkostoitua, luoda yhteyksiä ja hallita pr-suhteita. Johtajalla on oltava silmät auki kaikkiin suuntiin.

Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on rakentaa luottamusta toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden välille. Tämä edellyttää johtajalta sosiaalista sensitiivisyyttä. Hänen on osattava kuunnella ja kannustaa jäsenistöä ja vapaaehtoisia. Johtamisessa on oltava aina mukana tunne ja tahto järjen ohella.

Menestyvän järjestöjohtajan ominaisuuksia

Somerkiven mukaan hyvää johtajaa on mahdoton tarkasti määritellä, samoin oikeaa tapaa johtaa. Hän on kuitenkin koonnut kirjallisuudesta hyvän ja menestyvän johtajan tyypillisiä ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa huumorintajuisuus, älykkyys, luovuus, kärsivällisyys ja innostuneisuus.

Johtajan pitää johtaa omalla esimerkillään.

Hyvä johtaja kestää paineita, pettymyksiä ja epävarmuutta. Hän osaa hankkia ja analysoida tietoa, ratkaista ongelmia ja organisoida asioita. Hän on kehittämisorientoitunut, ja hänellä on rohkeutta tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta.

Somerkivi korostaa nykyjohtajan vuorovaikutustaitoja. Hänen pitää olla hyvä verkostoituja ja hänellä pitää olla halua toimia ihmisten johtajana. Johtajan pitää johtaa omalla esimerkillään, ja hänen tulee olla uskottava.

Somerkivi on laatinut järjestöjohtajan huoneentaulun. Se kuuluu näin:

  • Ole selkeä johtaja
  • Siirry puheista tekoihin
  • Huolehdi itsestäsi
  • Ole esimerkkinä
  • Ole oma itsesi.

Teksti perustuu tällä sivustolla aiemmin julkaistuun, Aaro Harjun laatimaan kirjaesittelyyn.

Lue lisää: