Siirry sisältöön
Uutiset
Uutinen
Julkaistu 10.01.2023

Uutuusjulkaisu: Kansalaiset toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla

Artikkelikokoelmassa nykypäivän kansalaistoimintaa lähestytään sekä tutkimuksen ja kehittämisen että ruohonjuuritason toimijoiden näkökulmista. Kansalaistoimijoille itselleen merkityksellinen toiminta kehittää myös yhteisöjä, ja demokraattisille yhteiskunnille ja niiden kestävälle kehitykselle kansalaistoiminta on suorastaan elintärkeää.

Kansalaistoiminta ja sen toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Kansalaiset, toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla -julkaisun 10 artikkelia nostavat muutosten keskeltä esiin kansalaistoiminnan tekijöiden ja ilmiöiden moniulotteisuutta ja kirjoa. Katse kääntyy myös sellaiseen kansalaistoimintaan, jossa vapaan kansalaistoiminnan muodot toteutuvat yhdistystoiminnan raamissa, uusiin kansalaisaktivismin muotoihin sekä kansalaistottelemattomuuteen. Julkaisun lopun kommentoivissa artikkeleissa nykyistä kansalaistoimintaa ja sen ilmiöitä peilataan kansalaistoiminnan historiaan ja tulevaisuudennäkymiin sekä pohditaan kansalaistoimijoiden kasvattamista sivistyspedagogiikan näkökulmasta.

Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistoiminnan ilmiöistä ja nykypäivän kansalaistoiminnan ja -aktivismin muodoista. Julkaisu soveltuu myös oppimateriaaliksi esimerkiksi yhteisöpedagogi- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille sekä eri alojen opettajille opetustyön taustateokseksi. Opetuskäyttöä helpottavat jokaisesta artikkelista löytyvät pohdintakysymykset. Julkaisu on saatavilla sekä painettuna että e-kirjana.

Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistoiminnan ilmiöistä ja nykypäivän kansalaistoiminnan ja -aktivismin muodoista. Julkaisu soveltuu myös oppimateriaaliksi esimerkiksi yhteisöpedagogi- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille sekä eri alojen opettajille opetustyön taustateokseksi. Opetuskäyttöä helpottavat jokaisesta artikkelista löytyvät pohdintakysymykset.

Tapio, Mari & Wevelsiep, Anneliina (toim.) 2022. Kansalaiset, toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.