Siirry sisältöön
Tietopankki
Tuuli Liski
Julkaistu 11.11.2020

Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia

Yhteisöllisyydestä on viime aikoina keskusteltu paljon ja sen nähdään olevan läheisessä yhteydessä myös työhyvinvoinnin kehittämiseen. Parhaimmillaan yhteisöllisyyden uskotaan parantavan ihmisten hyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Leena Paasivaaran ja Juhani Nikkilän teoksessa ”Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia” pohditaan millainen on hyvä ja toimiva työyhteisö, yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Paasivaara ja Nikkilä aloittavat teoksensa pohtimalla yhteisöllisyyden perusolemusta ja yhteisön sekä yhteisöllisyyden käsitteiden avaamisella. Yhteisöllisyydestä kirjoittajat nostavat esiin yhdessä toimimisen, vuorovaikutuksen, yhteistyön sekä kiinnostuksen toisia ihmisiä ja asioita kohtaan. Kirjoittajien mukaan yhteisöllisyys on työyhteisön henkinen tila, joka määrittää sen jäsenten käyttäytymistä toisiaan kohtaan.

Paasivaaran ja Nikkilän mukaan yhteisöllisyys muodostuu ihmisten välisestä kanssakäymisestä työyhteisössä ja siihen liittyy jännitteitä yksilöiden erilaisuuden vuoksi. Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen työyhteisössä onkin kirjoittajien mukaan haaste, mutta myös piirre, jonka voi kääntää vahvuudeksi.  

Kirjoittajien mukaan yhteisöllisyyttä on sekä myönteisessä että kielteisessä muodossa ja molemmat esitellään teoksessa. Myönteinen yhteisöllisyys toimii, kun yhteisö hyväksyy jäsentensä erilaisuuden sekä auttaa toisiaan toteuttamaan yksilöllisyyttä ja näin yksilöiden erilaisuus luo energiaa, jolla yhteisöllisyyttä voidaan kehittää yhä eteenpäin. Negatiivinen yhteisöllisyys tarkoittaa kirjoittajien mukaan yhteisöä, jossa noudatetaan tiukkaa yhdenmukaisuutta ja sen jäsenten erilaisuus jätetään huomiotta.

Huomattava osa Paasivaaran ja Nikkilän teoksesta on omistettu yhteisöllisyyden toimintaedellytyksien esittelylle ja pohdinnalle. Teos ohjaa lukijaa ymmärtämään miten työpaikalle luodaan yhteisöllisyyttä ja kuinka sitä tulisi ylläpitää. Yhteisöllisyyttä edistävät muun muassa yhteiset pelisäännöt, yhteistyön houkuttelevuus, luottamus, oikeudenmukaisuus sekä omien velvollisuuksien hoitaminen ja toimiva viestintä

Paasivaaran ja Nikkilän teos on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen oppikirjaksi, mutta se taipuu varsin hyvin työyhteisön kehittämiseen yleensä. Teos opastaa lukijaa yhteisöllisyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa ja tarjoaa lukijalle erilaisia pohdintatehtäviä oman työyhteisön kehittämiseen.  

Leena Paasivaara ja Juhani Nikkilä Kirjapaja 2010. ISBN: 978-952-247-065-2
*Kirjaesittely, kirjoittanut Tuuli Liski

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.