Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 24.11.2020

Sivistymistä – ei vain kouluttautumista

”Tämän ajan kipupiste kulminoituu kokemukseen elämän merkityksettömyydestä ja tarkoituksettomuudesta. Elämän mielekkyyden puute on meidän yltäkylläisyydessä elävien ihmisten suurin vihollinen. Pelkkä vaurauden tavoittelu ei tee elämästä elämisen arvoista.”

Näin totesi apulaisprofessori Arto O. Salonen Helsingin Sanomissa 1.11. Salosen viisaat ajatukset innoittivat pohtimaan muutamin sanoin, mitä on sivistys ja sivistyminen tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ei vain kirjaviisautta

Sivistys on ihmisenä olemista ja ihmiseksi kasvamista. Se on tietoja, taitoja, arvoja, identiteettiä, traditiota ja ennen muuta elämän taitoa. Se on kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Se on oikeudenmukaisuutta, toisen ihmisen kunnioittamista ja yhteiseksi hyväksi toimimista. Se on elämistä sopusoinnussa luonnon kanssa.

Sivistys pitää sisällään monenlaisia asioita. Jokainen voi rakentaa oma näköisensä sivistyksen. Pelkkä kirjaviisaus ei tähän riitä. Sivistys on enemmän.

Sivistys pitää tehdä

Sivistys ei synny itsestään eikä tyhjästä. Se pitää tehdä. Sivistys vaatii ihmisen ja kansakunnan sivistysprosessia, jossa ihminen jalostuu sivistyneeksi kansalaiseksi. Edesmennyt sivistysmies Seppo Niemelä korosti suuriin ajattelijoihin tukeutuen, että sivistys on prosessi, jossa opittu tieto jalostuu tietämiseksi ja ymmärrykseksi ja jossa ihminen kasvaa täyteen henkiseen mittaansa. Tämä ei synny hetkessä eikä ilman vaivannäköä. Siksi sivistyminen on vaativa prosessi.

Sivistys on aina yhteisöllinen asia. Ihmiset elävät, kasvavat ja oppivat yhdessä, toinen toisiltaan. Vuorovaikutus ja dialogi, toisen kuuntelu, ymmärtäminen ja arvostaminen ovat tärkeitä sivistysprosessissa.

Merkitystä elämään

Suomessa korostetaan kirjaviisautta ja muodollisia tutkintoja ja oppiarvoja. Viime kädessä merkitystä on kuitenkin vain sillä, mitä ihminen osaa, mikä on hänen arvomaailmansa, miten hän käyttää oppimaansa ja millaisen elämän hän rakentaa oppimansa varaan.

Hyvä ja mielekäs elämä on kaikkien toive. Kaikille se ei onnistu, mutta sitä kannattaa tavoitella. Arto O. Salosen sanoin: ”Henkilökohtainen onni on humaus, joka tulee ja menee, itsekeskeinen juttu. Mutta elämän merkitys on sitä, miten liität itsesi muihin. Merkitys on se syy, minkä puolesta elän, isompi asia kuin onni.”

Aaro Harju

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.