Siirry sisältöön
Tietopankki
Sanna Ryynänen
Julkaistu 20.11.2020

Kulttuurihäirintä haastaa itsestäänselvyydet

Kulttuurihäirintä kääntää totutun ajattelun uuteen asentoon. Sillä tavalla se herättää näkemään yhteiskunnan arvot, asenteet ja tottumukset.

Sana kulttuurihäirintä (culture jamming) on muunnos radiohäirinnästä (radio jamming), jota on sodan aikana käytetty käytetty estämään vihollisen viestintää. 

Kulttuurihäirintä voi olla laillista tai laitonta. Usein siihen liittyy jonkin tilan valtaaminen, mutta  se voi olla myös julkisilla paikoilla tapahtuvia esityksiä tai vaikkapa graffiteja, sillä ne rikkovat totuttua kaupunkikuvaa ja pakottavat siksi pohtimaan julkista tilaa uudella tavalla. Lisäksi ne vievät tilaa ja huomioarvoa kaupallisilta mainoksilta.

Vastamainokset paljastavat normaaliin kätkeytyvän epänormaaliuden

Yksi kulttuurihäirinnän tavoitteista on toimia vastavoimana nykyiselle media- ja mainoskulttuurille. Kulttuurihäirintä tuo näkyväksi sellaisia asenteita, arvoja, rakenteita ja vallankäytön muotoja, joihin ei tavanomaisesti tule kiinnittäneeksi huomiota, mutta joita on syytä tarkastella kriittisesti. 

Hyvä esimerkki tästä ovat vastamainokset. Ne vinouttavat totuttuja näkemyksiä ja arvostuksia niin että tavanomainen maailmankuva tulee näkyväksi ja saa säröjä. 

Elintarvikekonserni Saarioinen julkaisi vuonna 2005 televisiomainoksen, jossa pihan lapset kisailevat siitä, kenen äiti tekee parasta ruokaa. Lopuksi yksi heistä voittaa sanomalla: ”Meidän äiti tekee teidän äitien ruoat.” Siitä tuli kaikkien tuntema lentävä lause, jonka Ville Vuorinen hyödynsi vastamainoksessaan. Hän julkaisi kuvan sikalasta, jossa emakko makaa kyljellään ahtaassa häkissä ja pienet porsaat kurottelevat sen nisille metallisten kaiteiden välistä. Kuvan päällä lukee: ”Meidän äidistä tehdään teidän äitien ruoat.”

Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybeline 

Maybelline-kosmetiikkayrityksen slogan ”Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybelline” hyödynnettiin eläinkokeita vastustavassa mainoskampanjassa. Julisteessa näkyy koe-eläimiä edustava kani, jolle on kuvankäsittelyllä lisätty aimo kerros meikkiä. Kanin silmäkulmasta valuu verinen kyynel. Tuttu lause saa uuden merkityksen. 

Artivismi ottaa kantaa taidemaailmasta käsin

Artivismi on yhdistelmä sanoista art ja aktivismi; siinä yhteiskunnallisiin asioihin otetaan kantaa taidemaailmasta käsin. Monet artivistit toimivat myös muilla kulttuurihäirinnän saroilla, esimerkiksi talojen ja katujen valtauksissa ja protesteissa. Hyvin usein artivismi ja kulttuurihäirintä menevät käsitteinä päällekäin: esimerkiksi vastamainoksia ja graffiteja voidaan pitää artivismina.

Syksyllä 2020 galleria Sinnessä Helsingissä järjestettiin näyttely, joka on hyvä esimerkki artivismista. Saamelaistaiteilijoista koostuva Suohpanterror-ryhmä vastusti Rajanveto–Rájageassin näyttelyllään Jäämeren radan rakentamista. Toteutuessaan rata halkoisi Saamenmaata ja pilkkoisi porojen laidunmaat.

Lisää tietoa kulttuurihäirinnästä:
Tamminen, Jari (2013). Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakkoset (Helsinki: Voima, Into)

Lähteitä

Artivism. Wikipedia.

Culture jamming.Wikipedia.

Korpela, Tanja (2020). Muistatko vielä suloisen ”Meidän äiti tekee teidän äitien ruoat!” -pikkutytön? Suomen paras mainos vetoaa tunteisiin – julkaisusta 15 vuotta. Iltalehti 28.3.

Kulttuurihäirintä. Wikipedia.

Mannila, Annina (2009). Mainoskuplaa puhkaisemassa : Vastamainonta merkityksistä kamppailun kenttänä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, tiedotusoppi.

Mononen, Sini (2020). Aktivistinen saamelaistaide tähtää muutokseen. Helsingin Sanomat 3.9. s. B6.

Lisätietoa: