Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 04.11.2020

Aktiivinen kansalaisuus ja terveys

Arvostettu englantilainen lääkäri Sir Michael Marmot kävi luennoimassa Suomessa. Hän on perehtynyt terveyden sosioekonomisiin eroihin. Yksi Marmotin tutkimushavainto on selkeä. Jotta ihminen voi elää mahdollisimman tervettä elämään, hänen on hallittava omaa elämäänsä ja osallistuttava yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Ihmisen kokema arvostus, laajat sosiaaliset suhteet sekä mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja työpaikalla vaikuttavat Marmotin mukaan positiivisesti ihmisen terveyteen. Tämän lisäksi tarvitaan luonnollisesti terveellisiä elintapoja ja terveellistä elinympäristöä.

Ihmisen toimiminen aktiivisena kansalaisena on näin tavattoman tärkeää, ei vain kansanvallan kannalta vaan myös terveydellisistä syistä. Tämä on hyvä kannustin meille kansalaistoimijoille jatkaa työtämme ja aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan. Mukanaolosta hyötyvät ennen muuta ihmiset itse, ja siinä sivussa myös lähiyhteisöt ja koko yhteiskunta.

Marmotin tutkimukset vahvistavat myös sen, että koulutuksella on merkitystä eliniän pituuteen. Koulutetut ihmiset elävät pitempään, ovat terveempiä, äänestävät ahkerammin, toimivat enemmän yhdistyksissä jne. kuin vähän koulutetut. Koulutuksella on näin hyvin monenlaista merkitystä. Se ei anna vain ammattipätevyyttä vaan tarjoaa myös eväitä elämänhallintaan ja kansalaispätevyyteen. Viimeksi mainittuja tarjoaa ennen muuta in- ja non-formaalinen oppiminen kansalaisyhteiskunnan puitteissa.

Aaro Harju

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.

Julkaistu alunperin 8.12.2006